14 september, 2015

Fasadapparaten Longus – innovativt nytänkande

Vänd upp och ner på inneklimatet, öka effektiviteten och spara på resurserna! LONGUS patenterade och unika konstruktion med InventiAir-teknik tillför rummet tilluft, värme och kyla i en mycket kompakt integrerad installation.

InventiAir utvecklar och marknadsför ventilationsprodukter för ett bättre inneklimat i enlighet med den senaste forskningen inom området. Genom att tillföra friskluften dragfritt direkt i vistelsezonen, längs väggar och golv, skapas ett stratifierat inneklimat. Du ökar därmed inte bara ventilationseffektiviteten och får ett hälsosammare inneklimat, du spar även energi genom att mindre resurser används för att uppfylla klimatkraven.

Fasadapparatsystem är en förträfflig byggteknisk lösning, där en estetisk inklädnad längs fasaden döljer hela installationen av värme, kyla, ventilation, el, data och tele. Ett fasadsystem sparar bygghöjd, ger mer rymd samt ett innertak fritt från installationer. Det finns idag ett stort fastighetsbestånd med äldre fasadmonterade klimatsystem. Fastigheter där den tekniska livslängden på installationerna går mot sitt slut, eller som på grund av hyresgästanpassning behöver förändras till något som uppfyller dagens krav.

För att driva denna typ av klimatsystem har det tidigare behövts höga drivtryck (150-300Pa), vilket inte går ihop med dagens krav på systemflexibilitet och lägre energiförbrukning. Longus är ett modernt fasadsystem som vid en första blick ser likadant ut, ryms bakom samma typ av fasadinklädnad, men där vi vänt på luftföringsprincipen så att luften effektivare distribueras till människorna i rummet. Detta skapar inte bara ett bättre inneklimat. Vi kan dessutom sänka drivtrycket ner till 40 Pa, jobba med variabla luftflöden & höja prestandan i systemet – samtidigt som vi sparar energi.

Fasadapparaten LONGUS
– Passar både vid nyproduktion och för konvertering av gamla fasadmonterade klimatsystem
– Skapar ett stratifierat inneklimat med högre ventilationseffektivitet och minskad energianvändning

Hur fungerar tekniken bakom InventiAirs klimatlösningar? Hur kan vi på InventiAir hjälpa er att skapa ett bättre inneklimat och sänka driftkostnaderna?

InventiAir kommer gärna till ert företag och berättar mer.
Just nu har vi fokus på vårt fasadsystem Longus, men vi har kunskapen, engagemanget och produkterna för att hjälpa er i de flesta inneklimatfrågor.