21 februari, 2016

InventiAir vänder på gamla begrepp

Effektiviserar både inneklimatet och driften med sitt nya fasadsystem – LONGUS.

När fastighetsbolaget Wallenstam under 2015 genomförde en hyresgästanpassning i den gamla stenfastigheten på Magasinsgatan 1 i Göteborg, gick uppdraget till ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark i Göteborg.

Jonas Sköld på Andersson och & Hultmark kontaktade InventiAir, med ambitionen att tillsammans finna ett alternativ till den befintliga klimatlösningen i fastigheten. Fastigheten hade konventionella fasadapparater installerade, som krävde 300 Pa, med ett drivtryck i aggregatet på över 750 Pa för att försörja ventilationen. För Wallenstam var det viktigt att tänka långsiktigt och sänka energiförbrukningen i fastigheten, utan att ge avkall på den upplevda kvalitén för hyresgästerna. Önskemålet var att sänka trycket från 300 Pa till 80 Pa i slutprodukten.

Dag Wallin på InventiAir föreslog fasadsystemet LONGUS till Jonas på Andersson & Hultmark. LONGUS är en unik fasadapparat som är anpassat till ett modernt lågtrycksystem. Apparaten tillför luften längs golvet, direkt i vistelsezonen, istället för att distribuera luften direkt upp i taket. Distributionen av luften är således den omvända mot traditionella lösningar. ”Fördelar med LONGUS är många, i detta projekt kunde drivtrycket sänkas radikalt samtidigt, som fastigheten fick ett energieffektivt och stratifierande inomhusklimat” berättar Dag Wallin.

Jonas Sköld på Andersson & Hultmark säger följande om projektet. ”Det som gjorde att vi valde att behålla en lösning med fasadapparater, var att vi kunde begränsa ombyggnationen och förkorta byggtiden. Detta var möjligt när befintliga matningar kunde användas. Med fasadsystemet LONGUS kunde vi även öka kapaciteten både på värme och kyla, trots kraftigt sänkt drivtryck i kanalerna.”

Jonas tilltalades även av InventiAirs ventilationsprincip, där luften tillåts att samverka med de termiska drivkrafterna i rummet och skapa ett stratifierat inomhusklimat. Principen förbättrar både ventilationseffektiviteten och ger möjlighet till stora energibesparingar. ”En annan bidragande orsak till att vi valde LONGUS till detta projekt, var InventiAirs förmåga att snabbt ta fram en projektanpassad apparat, där apparaten skulle placeras innanför en bröstning på 400mm inklusive inklädnad” avslutar Jonas.