15 mars, 2013

InventiAir på Nordbygg Ecoforum med innovativ teknik

InventiAir ställde i förra veckan ut på Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan, Älvsjö.
InventiAir är teknikledande inom en innovativ ventilationsteknik som kan mer än halvera behovet av tillförd energi.

Ecoforum är en konferens och utställning om framtidens hållbara byggande där energi och miljöfrågor står i fokus.

-Vi arbetar i en bransch som har stort produktfokus. Vi vill lyfta nivån och prata mer systemlösningar och energieffektiviseringar för hela fastigheter och då passar det här forumet oss perfekt, säger Petter Lundgren som arbetar med marknadsföring och försäljning.

InventiAir arbetar mycket med forskning kring energieffektiv ventilation. Tekniken skiljer sig från traditionell teknik genom att ventilationen och värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och på så sätt uppnår en verkningsgrad (luftutbyteseffektivitet) som är dubbelt så hög som för traditionell omblandande ventilation.