26 november, 2016

Unik fasadapparat ger Läppstiftet bättre inomhusklimat

Under 2016 levererade InventiAir drygt 500 fasadapparater till Älvporten, mer känt som Läppstiftet, i Göteborg. Syftet är att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet i den ikoniska byggnaden.

Fasadapparaten Longus ger fastighetsägare möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt spara energi och få ett friskare inomhusklimat. Till Läppstiftet levererades fler än 500 fasadapparater av modellerna Longus, Longus Mini och spjället MinMax för effektiv närvarostyrning.

Longus är en nyutvecklad, skyddad fasadapparat som arbetar med lägre drivtryck än konventionella fasadapparater, utan att tappa i effektivitet. Det skapar goda förutsättningar för stora energibesparingar, med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat.

Om InventiAir
InventiAir har utvecklat en unik ventilationsmetod som utnyttjar människans inneboende termik. Vi koncentrerar på ett naturligt sätt luftströmmarna till de platser där de behövs som mest – kring personerna i rummet. Läs mer om varför projektet i Älvporten valde InventiAirs lösningar, samt erfarenheter från andra projekt på

www.inventiair.se/Referenser/lappstiftet/