Vad gör Tubus unik?

 • Hur fungerar det?

  Brett arbetsområde

  Tubus kan arbeta med kallare luft och ger högre kapacitet än traditionella don. Tubus har ett brett arbetsområde och kan jobba med tryck mellan 20-100 Pa, med bibehållet klimat och utan ljudproblem (dimensioner från 100-400 mm).

 • Hur fungerar det?

  Reglerbar spridningsbild

 • Hur fungerar det?

  Låg inblåsningstemperatur

 • Hur fungerar det?

  Finns ingen likartad lösning med denna typ av funktion

 • Hur fungerar det?

  Hög inblåsningstemperatur

Ett urval av referensprojekt

Hur nära donet kan jag sitta utan att uppleva drag?

Tubus blåser aldrig luften direkt in i vistelsezonen, eftersom donet använder väggen för att förflytta luften längs ytor. Luften tillförs som ett relativt tunt luftskikt längs väggen (ca 1 dm), vilket tekniskt sett inte räknas som vistelsezonen. När luften når vistelsezonen har hastigheten dämpats markant, därför skapas inga problem med drag om du inte vilar din kropp mot väggytan.

Tubus har ett dysrör som är vridbar 360 grader, vilket innebär att luftens riktning enkelt kan justeras om man sitter nära donet eller har störande föremål i vägen.

Vanligaste frågan: Är Tubus ett lågimpulsdon?

Tubus är inget lågimpulsdon. Det finns många som förväxlar Tubus med ett lågimpulsdon (deplacerade don), eftersom de båda är stratifierande don som är placerade i vistelsezonen. Lågimpulsdon blåser luften direkt in i vistelsezonen, vilket ofta skapar problem med drag. Ett annat problem med lågimpulsdon, är att de är deplacerande, dvs. de undantränger den befintliga luften i rummet (dvs. om man blåser in kall luft så lägger den sig under).

Tubus är en hybrid mellan traditionellt omblandande och stratifierande lågimpulsteknik (där man tagit det bästa från de två principerna). Tubus blandar endast luften i vistelsezonen, men får ett stratifierande system som helhet.

Vad är det som sker. Deplacerande don blåser in luft med låg impuls, vilket gör dem känsliga för störningar. När luften tillförs med låg impuls, så medejekteras inte rumsluft med i luftstrålen och man får en laminär luftström. Tubus tillför luften med hög impuls, lika ett omblandande system, vilket medför att tilluften rycker med en större mängd rumsluft (omblandning). Detta bidrar även till att tilluften snabbt ökar i temperatur och inte blir kall på samma sätt som med ett lågimpulssystem. Tekniken innebär att man kan arbeta med kallare luft än normalt, utan att skapa dragproblem och med ett bättre termiskt klimat i rummet.
Tubus tillför luften i vistelsezonen och använder väggar och golv för att distribuera luften till personerna i rummet, till skillnad från lågimpulsdon som direkt blåser luften i vistelsezonen, vilket kan skapa problem med drag.

Tubus tillför luften i vistelsezonen och använder väggar och golv för att distribuera luften till personerna i rummet, till skillnad från lågimpulsdon som direkt blåser luften i vistelsezonen, vilket kan skapa problem med drag.

Hur fungerar Tubus?

Tubus är en hybrid mellan traditionellt omblandande och stratifierande lågimpulsteknik (där man tagit det bästa av de två principerna). Tubus tillför luften med hög impuls, likt ett omblandande system, vilket medför att tilluften rycker med en större mängd rumsluft (omblandning). Detta bidrar även till att tilluften snabbt ökar i temperatur och inte blir kall på samma sätt som med ett lågimpulssystem. Tubus blandar endast luften i vistelsezonen, men får ett stratifierande system som helhet. Tekniken innebär att man kan jobba med kallare luft än normalt, utan att skapa problem med drag och ger ett bättre termiskt klimat i rummet. Tubus kan tillföra såväl under- som övertempererad luft med fortsatt god funktion.

Läs merNordic Wellness i Haninge ger kunderna nya förutsättningar för effektiv träning

Tubus använder Coandaeffekten för att skapa en tunn vertikal luftström längs väggar och golv för att distribuera friskluften till personerna i rummet, till skillnad från lågimpulsdon som direkt blåser luften i vistelsezonen, vilket kan skapa problem med drag. Det som driver luften in mot rummet, är det fysiologiska fenomenet och samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, där luften förflyttas vertikalt från värmekällorna. För att ersätta den luft som stiger (tryckområdet), så dras samtidigt luften in från omgivningen mot värmekällorna i lokalen och ventilerar då dessa. Samtidigt kan uppvärmd och förorenad luft stiga obehindrat och avlägsnas med frånluftssystemet. Detta ser inte bara till att bästa möjliga inneklimat skapas, utan kräver även mindre resurser jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationssystem.

Läs merFördelarna med tilluftsdonet Tubus har verifierats i flera forskningsstudier

Friskluften kommer alltid dra sig mot värmekällorna, oberoende av dess position i rummet, men man brukar räkna med att luften kan vandra 2-3 gånger takhöjden.

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort från vistelsezonen jämfört mot ett omblandande ventilationssystem.

Tubus genererar ett ventilationsindex som ligger mellan 20-30 procent över ett traditionellt system, vilket betyder att flödena kan minskas med motsvarande. Resultatet blir helt enkelt ett bättre inneklimat.

Placering av Tubus

Tubus placeras vertikalt mot en vägg och använder väggytor för att distribuera luften i rummet. Tubus kan även placeras på andra plana positioner, så som pelare, fasadvägg eller kortare väggpartier. Luften riktas mot den inbyggda skölden, vilken hjälper till att korta ner kastlängderna.

Tubus kan med fördel placeras i ett hörn, vilket medför att båda väggytorna används för att sprida luften i rummet (två riktningar gör att färre don behöver installeras). Placering i hörn är optimalt, eftersom ytan oftast inte utnyttjas som arbetsplats och hörnutrymmen är ofta inte möblerade på samma sätt.

Tubus finns i ett flertal olika varianter för att passa olika monteringsbehov och verksamheter. TubusRaw monteras horisontellt och passar utmärkt där man inte har möjlighet att placera donet på väggen (eller inte vill ha något på väggen), t.ex. stora glaspartier eller vid ribbstolar (idrottshallar). Tubus C kan integreras i tak samt Tubus F är en helt fristående enhet.

Tubus lämpar sig för alla typer av miljöer och passar ypperligt i krävande miljöer som gym- och industrilokaler.

Vad är skillnaden på Tubus W och TubusRaw?

Den mest uppenbara skillnaden är montagesättet. Tubus W monteras vertikalt på väggen i vistelsezonen medan TubusRaw monteras horisontellt i övre delen av rummet.

Tubus W har ett större antal och mindre dysor i sin matris, samt tillför luften i två riktningar (fördelar totala luftmängden åt två håll). TubusRaw har färre men större dysor och tillför luften endast i en riktning, vilken passar utmärkt för placering horisontellt i takvinkel eller som friblåsande tilluftsdon i lokaler med högre takhöjder. TubusRaw kan även placeras vid utrymmen där man saknar fria väggytor. TubusRaw kan seriekopplas och klarar högre luftflöden, både pga. dysans storlek samt att donen kan byggas till längre sektioner.

Mått & anslutningar

ProduktnamnDimension (Ø)Längd (L)Bredd (B)Djup (D)K-faktor
Tubus 1001006321791893,3
Tubus 125125643206218-2414,1
Tubus 160160818240252-2756,0
Tubus 2002001245284292-31510,8
Tubus 2502501557334342-36516,9
Tubus 3153151780395406-42925,8
Tubus 4004002422480490-51336,0

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,014)