Vad gör Tubus C unik?

 • Hur fungerar det?

  Brett arbetsområde

  Tubus C kan arbeta med kallare luft och ger högre kapacitet än traditionella don. Tubus har ett brett arbetsområde och kan jobba med tryck mellan 20-100 Pa, med bibehållet klimat och utan ljudproblem.

 • Hur fungerar det?

  Fungerar både med låg- och hög inblåsningstemperatur

 • Hur fungerar det?

  För infällt montage

 • Hur fungerar det?

  Finns i olika dimensioner för att täcka olika behov

 • Hur fungerar det?

  Kan lackeras i anpassad kulör (tillval)

Ett urval av referensprojekt

Hur fungerar Tubus C?

Tubus C är ett horisontellt monterat tilluftsdon som skapar en vertikal luftström längs vägg eller tak. Luften distribueras genom dysorna längs hela donets längd, vilket ger en stabil luftström i en bestämd riktning. Tubus C ventilerar e ektivt både mindre och större lokaler och klarar även höga installationshöjder. Den unika dysan ger låga ljudnivåer även vid höga tryck, vilket gör att donet kan användas inom ett stort tryckområde.

Tubus C samverkar med värmekällorna i rummet. Genom samverkan med värmekällorna i lokalen och de termiska drivkrafterna från värmekällorna, skapas ett strati erat (skiktad temperatur) inneklimat med renare, svalare luft samt e ektivare borttransport av föroreningar och över- skottsvärme från vistelsezonen. Strati ering av lufttemper- aturen i rummet ger en större di erens mellan tilluftstem- peratur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmee ekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt en- kelt både ett bättre termiskt och hygieniskt inneklimat.

Luftströmmen från Tubus C skapar medejektering av den omgivande luften vilket minskar temperaturskillnaden mellan tilluften och den omgivande rumsluften oavsett om tilluften är undertempererad eller övertempererad. Tubus C kan användas både för att kyla och värma lokaler.

Placering av Tubus C

Tubus C monteras horisontellt mot en vägg eller tak, och kan med fördel monteras i en spalt i taket och på så sätt döljas bakom det nedsänkta innertaket.

Mått & anslutningar

ProduktnamnHöjd (H)Längd (L)Anslutning luftAntal anslutningarDysraderK-faktor
Tubus C-200-12003201192Ø2001210,2
Tubus C-200-18003201792Ø2002215,3
Tubus C-200-24003202392Ø2002220,4
Tubus C-250-24003702392Ø2502330,8

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa 0,108)

Dokumentation

Bilder