Fördelar

Varför InventiAir?

InventiAirs unika teknik och lösningar ger en mängd fördelar. Som lägre energiförbrukning i ventilationssystemet, bättre inomhusklimat, och minskade kostnader.

Energibesparingar: När kylbehov föreligger, transporterar ventilationen effektivare bort värme från människorna och rummet än konventionell omblandande teknik. När det är kallt ute och värmebehov finns, koncentreras uppvärmningen till de vistelsezoner där det finns människor. Det minskar energispillet, eftersom vi använder ventilationen mer effektivt. Vår teknik optimerar ventilation till där den gör mest nytta, kring oss människor!

Bättre inomhusklimat: Genom att transportera bort den använda luften, utan att blanda den med luften i vår vistelsezon blir reningen mer effektiv än vid konventionell ventilation. Vår teknik gör helt enkelt inomhusklimatet bättre och du får en fräschare och renare luft att andas in, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

 

______________________________________________________________________________________

“Vi använder InventiAir för att höja kapaciteten av kyla och värme i befintliga byggnader, utan att våra energikostnader ökar”

______________________________________________________________________________________

Lägre kostnader: Vi har lösningar och produkter för alla typer av installationer. För att komplettera befintlig ventilation eller för att skapa helt nya system. Gemensamt för alla våra projekt är att de kan effektivisera kapaciteten och ge lägre kostnader för fastighetsägaren. Vi vågar påstå att vi sänker kostnaden även för hyresgästen, då studier påvisar att tekniken fraktar effektivare bort använd luft (med olika typer kontaminationer), vilket i förlängningen påverkar sjukfrånvaron positivt.

Läs merLäs mer Studier från Högskolan i Gävle verifierar energibesparingar med InventiAirs teknik

Resultat från senaste forskning från Högskolan i Gävle verifierar potentiella energibesparingar upp till 60% i ventilationssystemet, med bibehållet klimat och komfort för personerna som vistas i rummet.

Att spara energi i ventilationssystemen är teorin relativt enkelt. Minska mängden tillförd energi så minskar förbrukningen. Med InventiAirs teknik så kan man göra det utan att kompromissa med komfort och kvalité. Vi sätter helt enkelt människan i centrum. Och det sker naturligt med vår teknik!

 

Taggar