Patent & IP

Innovativ profil!

InventiAir startades ur en ambition att ge människor den bästa möjliga inomhusluften. Konventionella ventilationsmetoder var inte svaret.

Därför utvecklade InventiAir en nyskapande, innovativ teknik som tar vara på naturlagen att varm luft stiger. Med en speciell kombination av luftströmningstekniker och placeringen av ventilationsdon skapades en teknik som fraktar bort betydligt mer av den använda luften än omblandande tekniker. Dessutom sparas energi, tack vare att tilluften koncentreras till de platser där den behövs: runt människorna i rummet. Vår löpande produktutveckling gör ytterligare besparingar inom värme och kyla möjlig.

Idag har vi många patent och mönsterskydd inom ramen för vår teknik och våra produkter, tillsammans med patentansökningar som tillkommer stadigt. Patenten säkerställer vår förmåga att snabbt ta fram unika lösningar samt att kommersialisera dessa. För våra kunder innebär patenten en trygghet: det InventiAir levererar är unikt, eftersom det har tillräcklig verkshöjd och inte heller får tillverkas, säljas eller kopieras utan vårt medgivande.

InventiAir är, som sagt, ett engagerat och innovativt bolag. Det återspeglas också i vår syn på industriella samarbeten kring IP och produktutveckling. Innovation gynnas av samarbeten. Därför samarbetar vi med flera företag och högskolor inom områdena entreprenörskap, energi och innovation. Delad kunskap är dubbel kunskap – kunskap som i slutändan kommer miljön och människorna till godo i form av frisk luft och energibesparingar.

Vår innovativa profil utvecklas hela tiden. Vårt senaste patenterade tillskott hittar du inom digitalisering och det segment som vi kallar IA-D, InventiAir Digital. Att bredda vårt kunderbjudande inom IoT och Proptech är naturligt för oss som innovativt bolag, i syfte att optimera, styra och mäta våra kundvärden – energibesparingar och bättre inomhusmiljö – i alla typer av lokaler och fastigheter.