Sommartävling 2020


Lös vår sommarrebus och var med och tävla! Vi lottar ut 20 vinnare!

Julkalender

 

Tävlingsregler
Reglerna är enkla. Lös rebusen och skicka in svaret före den 31/7. Vi drar slumpmässigt 20 vinnare och kontaktar de i början på augusti. 

Privata mailadresser och mailadresser som ej erhållit mail om tävlingen kommer ej att behandlas. Maximalt en vinst per person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Om InventiAir inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare.

Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta. Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning. InventiAirs beslut angående vinnare kan inte överklagas.