Tävlingsformulär

Fyll i dina svar nedan

Julkalender

  • (privat mailadress kommer inte att behandlas)

 

Tävlingsregler
Vi lottar ut 5 st Gåvokort från VisaUppskattning. För att ha chansen att vinna, så måste det rätta svaret på rebusen skickas in, tillsammans med de sidor på vår hemsida som tomtarna (totalt 3 st) är gömda på.

Privata mailadresser och mailadresser som ej erhållit mail om tävlingen kommer ej att behandlas. Maximalt en vinst per person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Om InventiAir inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare.

Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta. Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning. InventiAirs beslut angående vinnare kan inte överklagas.