Susanne Ringheim Kilje

Marknad & Kommunikation
+47 912 47 122

Susanne ansvarar för marknad, kommunikation, media & press på InventiAir. Susanne är utbildad vid Journalisthögskolan i Stockholm. Efter examen har hon bland annat arbetat som nyhetsreporter på SvT, varit chefredaktör för branschtidningar,  jobbat som speaker och översättare och som informatör på Totalförsvarets forskningsinstitut och för en arbetsgivarorganisation. Under sina trettio år som journalist har hon upparbetat en gedigen erfarenhet, där det skrivna ordet stått i fokus under senare år, med målgruppsanpassning och budskap som huvudsakliga informationsbärare.

Susanne har även läst nationalekonomi, nusvenska och juridik.