21 april, 2022

Fördelar för fastighetsägarna

Fördelar för fastighetsägarna. 

InventiAirs unika, väl beprövade teknik och lösningar ger en mängd fördelar. Du som fastighetsägare får bättre klimat och nöjdare hyresgäster i lokalerna, hyresgästerna får renare luft och ett idealt inomhusklimat, samtidigt som energiförbrukningen i ventilationssystemet kan minskas. Det effektiviserar kapaciteten och ger lägre kostnader.

PDF Fördelar för fastighetsägare