IA-D SENSOR R (rum) är en intelligent givare för övervakning av av rummens luftkvalitet.
Den finns i två varianter.
SENSOR R-CO läser rummets koldioxidhalt.
SENSOR R-PM mäter rummets partiklar.
Båda mäter också temperatur, relativ luftfuktighet, barometriskt tryck och VOC.
Sensorerna i givarna kommer från det välkända företaget Sensirion som står för noggrannhet och tillförlitlighet.

Varianter

Sensor R finns tillgänglig i två varianter dels för mätning av koldioxid CO, dels för mätning av
partiklar (PM). Förutom detta känner båda varianterna av rummets temperatur, fuktighet och barometriskt
tryck. Båda kan dessutom ge att IAQ-index på flyktig organisk gas (VOC).

Sensor R CO2

Sensor R CO2 har huvudfokus på koldioxidhalten i rummet och dess
omgivande temperatur. Den mäter också rummets relativa fuktighet,
barometriskt tryck samt IAQ-index på flyktiga organiska gaser. Givarvärdena
kan nås direkt eller via mobil uppkoppling

Sensor R PM

Sensor R PM har huvudfokus på mätning av materiella partiklar. Det
inkluderar partikelstorlekarna PM 1 PM 2.5 och PM 10 (dvs partiklar
med diametrarna 1 m, 2 m och 10 m) både i koncentration såväl
som uppskattad vikt per volymenhet. Förutom partiklar kan Sensor R
PM också mäta temperatur, fukt, barometriskt tryck samt IAQ-index på
flyktiga organiska gaser. Givarvärdena kan nås direkt eller via mobil
uppkoppling.

Sensor R hör ihop med IA-D kort 1.0  

Mer information om de olika IA-D produkterna finns under: www.ia-d.se