Lokalanpassade produkter

InventiAirs teknik och lösningar kan installeras i många typer av lokaler, där förutsättningar och behov är olika. Oavsett typ av lokal skapar tekniken ett unikt inomhusklimat för oss människor, med renare luft att andas in och effektivare borttransport av den använda luften! 

Ett optimerat inomhusklimat kring oss människor gör oss inte bara friskare, det skapar också förutsättningar för att spara stora mängder energi. För fastighetsägare ger det nöjdare hyresgäster med mindre kostnader.

På dessa sidor har vi beskrivit våra erfarenheter från olika typer av lokaler och hur tekniken fungerar för oss människor i dessa miljöer.

Ventilation av olika lokaler