Vi har över 550 referensprojekt installerade på mer än 550 000 kvm

Fler upptäcker InventiAir

Vi har våra kunder att tacka för vår effektiva produktutveckling. Dessa samarbeten bidrar inte bara till att utveckla produktsortimentet, det skapar även unika lösningar och innovationer.

De senaste åren har vi flerdubblat antal levererade projekt och installerad yta. Fler och fler upptäcker fördelarna med vår teknik och våra lösningar.

Digitaliseringen av fastigheter påverkar InventiAir positivt, eftersom fakta på inomhusklimat och energibesparingar ökar transparensen.

 
2014 125870
2015 191190
2016 280000
2017 360000
2018 512000

Tack till våra kunder

Sedan 2008 har vi fått äran att samarbeta med några av Sveriges främsta fastighetsbolag och beställare.

Tillsammans med innovativa tekniska konsulter har vi utvecklat lösningar som sparar energi och kostnader för fastighetsägarna och skapar ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna.

Tack för det!

20841


Totalt levererade InventiAir produkter

162


Antal projekt genomförda under 2018

84%


Årlig tillväxt (Löpande 12 månader)