Vi har över 900 referensprojekt installerade på mer än 1 000 000 kvm

Fler upptäcker InventiAir

Vi har våra kunder att tacka för vår snabba produktutveckling. Dessa samarbeten bidrar inte bara till att utveckla produktsortimentet, det skapar även unika lösningar och innovationer.

De senaste åren har vi flerdubblat antal levererade projekt och installerad yta. Fler och fler upptäcker fördelarna med vår teknik och våra lösningar.

Digitaliseringen av fastigheter påverkar InventiAir positivt, eftersom fakta på inomhusklimat och energibesparingar ökar transparensen.

 
2016 280000
2017 360000
2018 512000
2019 810000
2020 1040000

Tack till våra kunder

Sedan 2008 har vi fått äran att samarbeta med några av Sveriges främsta fastighetsbolag och beställare.

Tillsammans med innovativa tekniska konsulter har vi utvecklat lösningar som sparar energi och kostnader för fastighetsägarna och skapar ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna.

Tack för det!

27514


Totalt levererade InventiAir produkter

208


Antal projekt genomförda under 2019

33%


Årlig tillväxt (Löpande 12 månader)