Vi har över 1000 referensprojekt installerade på 1 330 000 kvm yta.

Se våra referenser

Välj lokaltyp

Inventiair AB

Ventilation av bostäder

Vi på InventiAir har blivit specialister på att konstruera och utveckla slutprodukter till bostäder. Det har resulterat i att vi har fått förtroendet att leverera lösningar och produkter till projekt innefattandes alltfrån lägenhetskomplex och till enstaka unika villor. Varje projekt har olika utmaningar och förutsättningar, vilket har resulterat i en bred produktport- följ från enkla tilluftsdon till välutvecklade klimatprodukter med luft, värme ch kyla. Flertalet av våra kundanpassade lösningar ingår idag i vårt standardsortiment.

Ventilation av bostäder
Inventiair AB

Ventilation av butiker

Luftströmningsprincipen från våra produkter är unik och anpassad för dessa typer av lokaler. I jämförelse med en kontorsyta där värmekällorna är stillasittande, är de i butiker ständigt i rörelse och är upprättstående. Följande effekter uppstår när en butik ventileras med minimal omblandning av rumsluften.

• Lägre kyleffektbehov beroende på mindre rumsvolym att kyla för att uppnå rätt temperatur i vistelsezonen
• Stratifierad temperaturskiktning ger ökad kyleffekt med större temperaturdifferens både mellan tilluft och frånluft, samt mellan köldbärare och inducerad luft
• Lägre temp i vistelsezon med riktad kyleffekt och stratifierat inneklimat även vid samma medeltemperatur i lokalen
• Självförstärkande klimatlösning då högre belastning skapar en större skiktning vilket ger högre kylkapacitet
• Hög ventilationseffektivitet med riktad tilluft och kyleffekt, minskar både ventilationsbehov och energianvändning

Ventilation av butiker
Inventiair AB

Ventilation av gym

Träningslokaler och i synnerhet spinninglokaler, är en av de tu aste utmaningarna att ventilera och klimatisera. InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna vistas – den förorenade och varma luften tillåts stiga mot taket och föras bort med frånluften. Detta innebär att 30-40% mer värmeeffekt kan föras bort från rummet än traditionell ventilation. En effektiv ventilation ökar kroppens syretillförsel och förbättrar träningen, samt får dig att må bättre under och efter träningen.

Ventilation av gym
Inventiair AB

Ventilation av industrier

Industri- och verkstadslokaler kan, på grund av utrymmets stora volym och takhöjd, vara svåra att ventilera på ett effektivt sätt. Det ställs även extremt höga krav på ventilationen, då maskiner och material ofta avger partiklar och andra hälsofarliga ämnen, som kan vara skadliga för oss människor i en större mängd. InventiAir har under det senaste åren fått förtroende att leverera lösningar och produkter till flertalet projekt hos välkända aktörer på marknaden. Dessa projekt har innefattat alltifrån befintliga lokaler med luftmiljöproblem till nya moderna anläggningar.

Ventilation av industrier
Inventiair AB

Ventilation av kontor

En god ventilation är viktig för att effektivt kunna föra bort den förorenade/använda luften från människan och därmed förhindra att varm luft och partiklar sprids i rummet. Vid traditionell ventilation tillåts ej partiklarna och den varma luften att naturligt lämna vistelsezonen, då tilluften trycker okontrollerbart den tillbaka till människorna. Detta innebär också att en stor del av den använda luften återanvänds och ibland kortsluts. InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska drivkrafterna tillåts samverka.

Ventilation av kontor
Inventiair AB

Ventilation av skolor

Att ventilera skolor effektivt innebär en extra utmaning. Varje människa behöver förses med bra luft, trots en rumvolym på endast ca fem kubikmeter per person (ett kontor får mer än 25 kubikmeter att hämta luft ifrån). InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna finns – den förorenade och varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionell omblandad ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt.

Ventilation av skolor

Välj problemområden