Luftutbyte (ACE)

InventiAir har det effektivaste luftutbytet.

Luftutbytet är ett mått på hur effektivt luften i ett rum byts ut. Högskolan i Gävle har gjort ett fullskaligt test med 6 arbetsplatser i laboratoriemiljö för att kunna mäta exakt hur väl luften ventileras. Effektiviteten bedöms utifrån kvalitetsbedömningsmetoden för rumsventilation: ACE.

Läs merDålig luft luktar eller känns inte – men med hjälp av datorer kan vi simulera var luften tar vägen

ACE är framtaget av branschorganisationen ASHRAE och bedömer luftutbyteseffektiviteten (ventilationsindex) är i andningsnivå. I testet jämfördes InventiAirs tilluftsbaffel Cumulus mot konventionella omblandande tilluftsbafflar. Mätpunkter sattes upp på 9 olika punkter i rummet, varav 3 direkt vid arbetsplatserna. Vid en ACE-mätning tas även hänsyn till inomhusklimatet. Resultatet blir en samlad bedömning av ventilationens effektivitet, energiåtgång och miljöpåverkan.

 

tabell2

I grafen ovan kan man se att:

  • De konventionella kylbafflarna har fullständig omblandning i samtliga punkter (vid värdet 1.0)
  • Cumulus har den bästa effektiviteten kring mätpunkterna vid arbetsplatserna (1,4 och 7)
  • Cumulus har generellt högre verkningsgrad, oavsett mätpunkt

Slutsatsen av testet är att InventiAirs Cumulus kan reducera luftflödet med upp till 25 % utan att tappa i effektivitet. Och att när luftflödet reduceras med 25 % sparas över 50 % energiförbrukning i centralfläkten. Cumulus har helt enkelt det överlägset mest effektiva luftutbytet.

Läs merTilluftsbaffeln Cumulus – med fokus på att ventilera oss människor

Gävle Högskola och InventiAir kommer att fortsätta arbetet med att mäta luftutbytet i testmiljön under en tid framöver. Målet är att hitta sätt att ytterligare effektivisera ventilationen med fokus på CRE (Contaminant Removal Effifiency), hur man på bästa sätt ventilerar bort skadliga partiklar, virus och bakterier från en avgränsad plats.

Taggar