Kontamineringar

Förorenad luft ska transporteras bort!

För oss är det en självklarhet att föroreningar och kontaminationer inte ska få hjälp av ventilationen att spridas runt i olika typer av lokaler. Det gäller samtliga typer av lokaler, såsom kontor, skolor, sjukhus, bostäder etc oavsett krav på renhet. Konventionell ventilation har som strategi att ”omblanda” den nya luften med den gamla, så att en form av ”utspädningseffekt” av kontamineringar och föroreningar sker. Som vi tidigare har berättat, är det inte optimalt ur energisynpunkt och det är definitivt inte optimalt ur ett hälsoperspektiv.

Läs merAtt ta bort föroreningar effektivt ger inte bara renare luft, det sparar energi också!!

Vid 50 watt per kvadratmeter i värmelast (46 l/s per arbetsplats) är tilluftsdonet Tubus från InventiAir 21% effektivare att transportera bort kontaminationer, jämfört mot ett konventionellt omblandande takdon. Med en mera normal värmelast för kontor om 25 w per kvadratmeter (23 l/s) är InventiAir 234% effektivare!!! CRE-värdet (3,52) påvisar 3,52 gånger mer kontaminationer i frånluften jämfört mot arbetsplatserna.

Sammanfattat: Konventionell omblandande ventilation fortsätter att vara ineffektiv att ta bort föroreningar när luftmängden halveras, tilluftdonet Tubus från InventiAir tredubblar sin effektivitet!!

______________________________________________________________________________________________

CRE – Contaminent Removal Efficency är ett mått på hur effektiv ventilationen är att föra bort föroreningar från smittokällor. 

______________________________________________________________________________________

Med hjälp av spårgas, som vi “tillför” i utandningsluften från en person som sitter ned vid sin arbetsplats, kan vi simulera med CFD hur andra personer i rummet påverkas av exempelvis förkylningar, kontaminationer och odörer. Bilderna nedanför visualiserar hur kontaminationer sprider sig i rummet med olika typer av ventilationsprinciper.

 

Den vänstra bilden (omblandande tilluftsdon i tak): Visar spridningen av kontaminationer från arbetsplats (1). Arbetsplats (2) påverkas till stor del av kontaminationen (CRE värde 0,59) innan den når frånluften.
Den högra bilden (Tubus InventiAir): Kontaminationen lämnar vistelsezonen och går direkt mot taket/frånluften. Arbetsplats (2) påverkas betydligt mindre och luften är hälften så kontaminerad! (CRE-värde 1,38).
Förutsättningarna är exakt lika med värmelaster om 50W per kvm samt 46 l/S i tilluft per arbetsplats.

______________________________________________________________________________________________

C(0) = Uppmätt värde vid frånluften (genomsnittligt värde 4 frånluftsdon)
C (i) = Uppmätt värde i tilluften (i detta fall ”0”, då kontimationen tillförs från varje person)
C (m) = Uppmätt värde i önskad punkt (i detta fall ett medelvärde framför näsan och munnen på respektive person)
______________________________________________________________________________________________

Hur mäter vi CRE? Vi mäter mängden spårgas (i detta fall använde vi koldioxid som spårgas, som naturligt finns i vår utandningsluft). Mängden spårgas är given från början, så vi mäter koncentrationen som har spridit sig vidare till varje arbetsplats (vid huvudhöjd) samt koncentrationen i frånluften. Det ger oss kvoten – CRE – för respektive arbetsplats.

Läs merVarför du blir sjuk i en flygplanskabin (TED Talk)

Ett högt CRE värde indikerar således en högre koncentration i frånluften än vid andra punkter i rummet! Ett mått på hur effektiv ventilationen är att föra bort föroreningar. Ett CRE-värde om 2,00 indikerar att föroreningarna är 2 gånger högre i frånluften än den uppmätta punkten i rummet.


Bilden visar CRE värden för olika personer. 4 st tilluftsdon typ Tubus från InventiAir förser arbetsplatserna med ventilation (värmelast 25 w/kvm)


Bilden visar CRE värden för olika personer. 4 st konventionella omblandande tilluftsdon i tak förser arbetsplatserna med ventilation (värmelast 25w/kvm)

Taggar