Luften på kontoret

Andas du in luften från dina kollegor?

Var tar luften från dina kollegor vägen?
Hur effektiv är egentligen ventilationen kring våra arbetsplatser?

Läs merVentilation förebygger luftburen smitta (källa: Svensk Ventilation)

Det är sedan tidigare känt att effektiv ventilation förebygger luftburen smitta. Men för att få ytterligare svar och kunskap var utandningsluften tar vägen i ett kontor, utförde vi mängder av lab-mätningar och verifierade CFD-simuleringar (tillsammans med Högskolan i Gävle).

Ladda ned och läs den fördjupade rapporten här: CRE Fördjupning (pdf)

Sammanfattning av resultaten från olika mätningar/simuleringar med omblandande ventilation:

  • Utandningsluften spred sig relativt jämt ut i hela rummets volym
  • Den uppmätta koncentrationen vid respektive arbetsplats kan variera beroende på postionen i rummet
  • Vid några av arbetsplatserna (3,5 och 6) var den uppmätta mängden av utandningsluften högre än rummets genomsnitt => Vid dessa arbetsplatser fungerade alltså ventilationen med omvänd funktion, den spred ut kontaminerade luften istället för att ventilera bort den

Sammanfattning från olika mätningar med InventiAirs produkter 

  • Koncentrationen av utandningsluften var betydligt lägre kring samtliga arbetsplatser, endast 1/3 av koncentrationen uppmättes i genomsnitt jämfört med den omblandande/konventionella ventilationen
  • Det innbär att InventiAirs sätt att ventilera arbetsplatserna var 3 gånger effektivare att föra bort den kontaminerade utandningsluften
  • En högre koncentration av utandningsluften fanns istället i andra delar av rummet, där inga personer vistades, såsom i taknivå

FilmVi på InventiAir förklarar och utvecklar resultaten från mätningarna 

Film… Eller en betydligt enklare förklaring från oss 


Slutsats: Mätningarna bekräftar att ett bra ventilationsflöde i lokalen blandar ut kontaminationerna. De konstaterar också att risken att andas in kontaminerad och förorenad luft, kan minskas ytterligare, med en optimerad distribution av luften i lokalen.


 

Den europeiska branschorganisationen REHVA och Svensk Ventilation understryker vikten av effektiv ventilation. Något vi ställer oss helt bakom. Vi vill dock framhäva att ventilationens effektivitet kan variera, vilket har påvisats genom resultaten ovan.

Man (REHVA) förklarar också varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas, och att detta gör att konventionell ventilation effektivt kan späda ut och föra bort dem.” (länk Kanalen nr 6 – Svensk Ventilation)

Läs merVarför du blir sjuk i en flygplanskabin (TED Talk)

Förklaringen till varför resultaten skiljer sig åt:

  • Optimerad luftdistribution av den nya rena tilluften
  • Mindre använd och gammal luft blandas tillbaka
  • Ventilationen samverkar med de naturliga luftströmmarna från värmekällorna i rummet

Bilden ovanför: Visualiseringar av CFD-simuleringar med spridning av kontamination med omblandande teknik (orange) och InventiAirs optimerade luftdistribution (blått). Kontaminationen fördelas upp mot frånluften (InventiAir) istället för att spridas ut mot arbetsplatsen bredvid.

 

”För oss på InventiAir är det en självklarhet att föroreningar och kontaminationer inte ska få hjälp av ventilationen att spridas runt i olika typer av lokaler. Det gäller samtliga typer av lokaler, såsom kontor, skolor, sjukhus, bostäder etc oavsett krav på renhet. Konventionell ventilation har som strategi att ”omblanda” den nya luften med den gamla, så att en form av ”utspädningseffekt” av kontamineringar och föroreningar sker. Det är långt ifrån optimalt ur energisynpunkt och det är definitivt inte optimalt ur ett hälsoperspektiv!” – Martin Sellö

Taggar