Människan i fokus

InventiAirs unika luftströmning

Vår teknik och lösningar skapar en karaktäristisk luftströmning med människan i fokus. Luften distribueras med högt moment och låg hastighet in i rummet där den lägger sig som en tunn film längs väggar/golv. Luften söker sig sedan naturligt fram till oss människor eftersom vi avger värme.

InventiAirs luftströmningsmetod är en helt egen hybrid av flera olika strömningstekniker som ”Confluent Jets ventilation” och ”Impinging Jets Ventilation”. Vår unika teknik finns i samtliga InventiAirs produkter.

______________________________________________________________________________________________

“När vi utvecklade Confluent Jets Ventilation, tog vi de bästa fördelarna från omblandande- och deplacerande ventilation”
(Prof Hazim Awbi)

______________________________________________________________________________________

 

Bilderna visar: Visualisering av den närliggande volymen kring oss människor (5 cm ut från kroppen). Det syns tydligt att det vänstra rummet har flera personer med röda områden -> en högre temperatur i närvolymen kring oss. Uppmätta validerade resultat påvisar att temperaturen är 1-2 grader kallare kring oss, med InventiAirs luftströmning jämfört mot konventionell teknik.
______________________________________________________________________________________

Vi människor är varma och vi kontrollerar vår kroppstemperatur genom att avge olika mängder värme. Det sker dygnet runt, helt automatiskt utan någon tillförd ventilation. Denna värmeavgivning skapar ett naturligt luftflöde (egenkonvektion) av 10-15 liter luft per sekund som vill stiga upp till taket som en ballong.

Läs merAlviks Strand – När ett enkelt galler förändrade både energiförbrukningen och felanmälningarna!

När vi står upp börjar luftströmmen längs fötterna och följer kroppen uppåt. Som en skorsten. Luftströmmen förändras i storlek och hastighet beroende på hur varma vi är. Det innebär att luftströmmen har en större volym och hastighet när vi till exempel har tränat och är svettiga, jämfört med tillfällen då vi känner oss frusna.

Taggar