Högskolan i Gävle

Resultat från mätningarna vid HiG

Högskolan i Gävle har genomfört en omfattande jämförelsestudie av produkter från InventiAir med skiktande/stratifierande luftströmning med produkter som tillämpar konventionell omblandande luftströmning.

Resultaten påvisar att luftflöden kan sänkas med 25-30% beroende på internlaster i rummet. Det ger energibesparingar om 50-60% i fläktens effekt med bibehållet inomhusklimat och komfort kring människorna. Studien genomfördes i ett klimatlaboratorium om 60 m2 vid Högskolan i Gävle. Rummet var möblerat som ett ”öppet landskap” med 6 arbetsplatser. Tre olika fall av värmelaster om 50, 40 och 25 W/m2 studerades.

Animeringen ovan visar en CFD animering av temperaturgradienten i ett plan – höjdled- av rummet. Dimensionerande värmelast är 40 W/m2 och konventionella omblandande takdon (vänster) jämförs mot tilluftsdon Tubus från InventiAir (höger). Temperaturen är ca 2 grader svalare i vistelsezonen (höger) där Tubus tillför luften jämfört mot vistelsezonen (vänster) med takdon.

Ladda nerHela rapporten om mätningarna vid Högskolan i Gävle (pdf)

Samtliga CFD beräkningar och visualiseringar är verifierade mot experimentella mätningar och ger över 10 miljoner mätpunkter av luftens temperatur, medelålder och hastighet/riktning.

 

______________________________________________________________________________________________

“InventiAirs produkter ger energibesparingar och förbättrat inomhusklimat
i jämförelse med traditionell omblandande teknik!”

______________________________________________________________________________________

 

Diagrammet visar: Diagrammet ovan visar hur mycket luftmängden kan reduceras för det stratifierande systemet (inventiAir) jämfört med det omblandande, samt besparingen i fläktenergi vid olika värmelaster i rummet (klimat- och komfortparametrar är satta lika mellan systemen).

Läs merOm InventiAirs produktsortiment för olika typer av lokaler

Förutom tilluftsdonet Tubus studerades olika typer av tilluftsbafflar samt tilluftsdon i tak. Resultat från dessa studier presenteras under 2017/2018.

Har du vidare frågor om mätningarna, resultaten eller forskning kring ventilation i största allmänhet,
kontakta Martin Sellö på InventiAir.

 

Taggar