Forskning & Resultat

Vi verifierar våra egna mätningar!

Olika studier, mätningar och forskarrapporter verifierar våra egna resultat och erfarenheter från referensprojekt. Luftkvalitén ökar och det finns stora potentialer till energibesparingar.

Luftkvalité:

Luftutbytet och luftens kvalité (luftens medelålder) kring oss människor blir bättre med InventiAirs produkter i jämförelse med konventionell omblandande ventilation. Detta påvisades av Högskolan i Gävle som bland annat har genomfört en omfattande jämförelsestudie av produkter från InventiAir med stratifierande luftströmning – det vill säga skiktning av luften – med produkter som tillämpar konventionell, omblandande luftströmning..

Studien genomfördes i ett klimatlaboratorium på sextio kvadratmeter. Rummet var möblerat som ett ”öppet landskap” med sex arbetsplatser. Tre olika fall av värmelaster om 50, 40 samt 25 W/m2 studerades. Effektiviteten bedömdes utifrån kvalitetsbedömningsmetoden för rumsventilation, ACE (framtagen av branschorganisationen ASHRAE) som bedömer luftutbyteseffektiviteten i andningsnivå.

Luftutbytet är ett mått på hur effektivt luften i ett rum byts ut. Vid en ACE-mätning tas även hänsyn till inomhusklimatet. Resultatet blir en samlad bedömning av ventilationens effektivitet, energiåtgång och miljöpåverkan. I testet jämfördes InventiAirs tilluftsbaffel Cumulus med konventionella omblandande tilluftsbafflar. Mätpunkter sattes upp på nio olika punkter i rummet, varav tre direkt vid arbetsplatserna.

 

tabell2

I grafen ovan kan man se att:

  • De konventionella kylbafflarna har fullständig omblandning i samtliga punkter (vid värdet 1.0)
  • Cumulus har den bästa effektiviteten kring mätpunkterna vid arbetsplatserna (1,4 och 7)
  • Cumulus har generellt högre verkningsgrad, oavsett mätpunkt

Slutsatsen av testet är att InventiAirs Cumulus kan reducera luftflödet med upp till 25 procent utan att tappa i effektivitet. Och att när luftflödet reduceras med 25 procent sparas över 50 procent i energiförbrukning i centralfläkten. Cumulus har helt enkelt det överlägset mest effektiva luftutbytet.

Läs mer: Vetenskaplig artikel om ACE mätningarna

Energibesparingar:

Flertalet forskarstudier har gjorts kring Wall Confluent Jets eller Confluents Jets längs väggar och golv. InventiAirs teknik bygger just på “samverkande jetstrålar” som håller ihop luften bättre innan utspädning sker. Det är därför svårt att få en exakt uppgift på hur mycket energi det går att spara med vår teknik. Men, att säga 25-30 procents reduktion av luftflöde med bibehållet inomhusklimat och kvalité är ett gott estimat. Det ger ca 50-60 procent i besparing. Produkter som installeras närmare vistelsezonen såsom vägg och golv ger en högre verkningsgrad. Läs nedan om både jämförelsestudier och mätningar, där resultatet ibland är betydligt högre än våra antaganden.

Läs merEn jämförande studie av fyra olika luftströmningstekniker

Läs merStudier och resultat vid ventilation av lokaler i skolor

 

_____________________________________________________________________________________________

Har du vidare frågor om mätningarna, resultaten eller forskning kring ventilation i största allmänhet, kontakta Martin Sellö på InventiAir.

Taggar