14 december, 2015

InventiAir levererar energisnålt system med fasadapparater

InventiAir har fått förtroendet att leverera fasadapparater till revisionsfirman Grant Thorntons nya lokaler i centrala Gävle.

InventiAir är teknikledande inom en innovativ ventilationsteknik som kan mer än halvera behovet av tillförd energi.

Grant Thornton flyttar lagom till jul in i sina nya lokaler i det välkända ”Åhlénshuset”, som ligger mitt på stortorget i centrala Gävle. Fastighetsägaren Diös har stora planer för huset där energi- och miljöfrågor står i centrum. Milen Ventilation, som är experter på energieffektiviseringar och inomhusklimat, ansvarar för kyla, värme och ventilation i projektet. Företagets ägare Niklas Ulin berättar:

-Vårt uppdrag är att skapa ett så energieffektivt och kundvänligt system som möjligt. Denna hyresgästanpassning blir lite av en modell för hela huset, så vi har lagt ned stor möda på att hitta en optimal lösning.

Fastighetsägaren, Diös är både kunnig och intresserad i olika energibesparande lösningar i sina fastigheter och värderar alltid kundnöjdheten högst.

-Vi har med InventiAirs teknik hittat en lösning som vi tror är perfekt för både fastighetsägaren och hyresgästen. Vi planerar att nästan halvera trycket i kanalsystemet från 180 Pa till 100 Pa, vilket är positivt både för driftsekonomi och ljudnivåer. InventiAirs teknik gör detta möjligt och på köpet få vi dessutom en förbättrad luftutbyteseffektivitet och därmed ett klart förbättrat inomhusklimat fortsätter Niklas.

InventiAir arbetar med forskning kring effektiv ventilation och hur ventilationsluften tillförs och strömmar i rum. Vår teknik skiljer sig från den traditionella genom att ventilation och värmeutbyte koncentreras till värmekällorna och på så sätt uppnås en högre verkningsgrad (luftutbyteseffektivitet), än vid traditionellt omblandande ventilation.