Huvudkontor och Lab

Möt ventilationsrevolutionen på vårt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

huvudkontor och lab
Huvudkontor och Lab

R20 – Navet i vår verksamhet!

InventiAir har sitt huvudkontor med lab, showroom, lager och logistik i Bromma, Stockholm.

Precis granne med Bromma flygplats i Ulvsunda industriområde hittar du våra moderna, verksamhetsanpassade lokaler. Vårt labb har de sista åren blivit dubbelt så stort och är kärnan för vårt värdeskapande – där ska nya idéer bli verklighet. Internt kallar vi kontoret  R20 (Ranhammarsvägen 20).

Vi har skapat en unik miljö att träffa våra kunder i. Samtliga våra produkter finns självklart installerade och vi kan enkelt göra projektanpassningar i våra olika testmiljöer. Teknik och kreativitet är ledorden på R20.

Kontor & Showroom

Vårt showroom är vår arbetsplats. Vi har installerat våra egna luft- och vattenprodukter och gjort vår arbetsplats till ett showroom. Titta gärna förbi för att få inspiration eller idéer till hur ert nästa projekt kan anpassas!

Centrum för utveckling och kunskapsspridning

Vårt labb ger oss möjligheten att testa, mäta och visualisera våra produkter och vår teknik samt andra produkter och idéer. Har du en vision eller idé så kan vi snabbt konstruera en prototyp som kan testas och visualiseras i labbet. Med våra mätstationer kan vi påvisa ventilationens effektivitet. Labbet blir därmed kärnan i vår verksamhet.

Lager/Logistik

I och med vår flytt till R20 för två år sedan kunde vi finslipa logistiken och utöka vår lagerkapacitet. Våra kunder får service på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.