Samhällsansvar (CSR)

Hand in Hand

Vi är ett entreprenörsdrivet företag. Därför vill vi stötta andra entreprenörer. InventiAir stödjer bland annat Hand in Hands arbete, inriktat på att minska fattigdomen genom att skapa nya arbetstillfällen för kvinnor och uppmuntra kvinnligt entreprenörskap.

Hand in Hand arbete har nått imponerande resultat. Efter mer än tio års arbete i Indien, Afrika och Afghanistan har 3,7 miljoner kvinnor skapat fler än fyra miljoner arbetstillfällen. Kvinnor har fått möjlighet att försörja sig och sina familjer och stärkts i ökad ekonomisk jämlikhet. Hundratusentals barn har kunnat återvända från hemarbete till skolan.

Läs mer

____________________________________________________________________________________________________________________

“Hand in Hand som organisation och deras fokus på entreprenörskap och att hjälpa kvinnor är helt i linje med våra tankar och idéer om CSR.” – Martin Sellö

____________________________________________________________________________________________________________________

Läs merSå här jobbar Hand in Hand Sverige

InventiAir har under flera år donerat sammanlagt över 70 000 kr till Hand in Hands verksamhet i Kenya och Zimbabwe. Hand in Hands modell skapar ett nytt företag med en donation på 900 kronor. Det nya företaget lyfter en hel familj – fem personer – ur fattigdomen. Omräknat kommer InventiAirs donationer alltså att skapa över åttio företag i en hållbar modell och över fyrahundra personer lyfts ur fattigdom. Det är vi stolta över.

1415653661
Foto: Hand in Hand

 

Nattvandrarna

För oss på InventiAir är det viktigt att ta samhällsansvar och stötta våra ungdomar. Därför har vi valt att stödja Nattvandrarnas arbete i att finnas till som vuxna förebilder, ge mänskligt stöd och skapa social trygghet bland de unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. 

Nattvandrarna bildades 1989 och är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

Läs mer

Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan. Därför har vi på InventiAir valt att stödja Aktiv Skolas förebyggande arbete. 

Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 för att vi brann av en vilja att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling, och vi är stolta över vad vi har hunnit åstadkomma så här långt. Vi har samarbetat med de kunnigaste experterna inom många viktiga områden och tagit fram utbildningsmaterial som skolor i hela landet fått ta del av utan kostnad. Två exempel är omtyckta Föräldrahandboken som snabbt blev populär på skolorna, och vår film om grooming, Jag tror jag är lite kär i dig, som har vunnit flera priser.

Läs mer