CSR

Vi är ett entreprenörsdrivet företag. Därför vill vi gärna stötta andra entreprenörer. InventiAir stödjer Hand in Hands arbete i Kenya, inriktat på att minska fattigdomen genom att skapa nya arbetstillfällen för kvinnor.

Entreprenörsskap

Hand in Hand arbete har nått imponerande resultat. Efter 10 års arbete i Indien, Afrika och Afghanistan har 1,3 miljoner kvinnor skapat fler än 1,7 miljoner arbetstillfällen. Detta innebär att hundratusentals barn har kommit tillbaka från arbete till skolan.

“Hand in Hand som organisation och deras fokus på entreprenörskap och hjälpa kvinnor, är helt i linje med våra tankar och idéer om CSR.” – Martin Sellö

Projektet är inriktat på att bekämpa fattigdom genom att skapa förutsättningar för entreprenörskap i Kenya. Initialt genom utbildning och senare genom mikrolån, allt för att bygga en långsiktig tillväxt.

Läs merHand in Hand bidrar till 13 av de 17 globala målen

 

1415653661

Hand in Hand arbete har nått imponerande resultat. Efter 10 års arbete i Indien, Afrika och Afghanistan har 1,3 miljoner kvinnor skapat fler än 1,7 miljoner arbetstillfällen. Detta innebär att hundratusentals barn har kommit tillbaka från arbete till skolan.

InventiAirs har hittills varit med och stöttat:
– 418 nya entreprenörer
– Som startat 313 nya företag
– Och skapat 684 nya jobb

Om man räknar på samhällseffekten innebär det att vårt CSR-arbete hittilla har gett fler än 2000 människor ett nytt liv med hopp och framtidsmöjligheter!

Taggar