Samhällsansvar (CSR)

Hand in Hand

Vi är ett entreprenörsdrivet företag. Därför vill vi stötta andra entreprenörer. InventiAir stödjer bland annat Hand in Hands arbete, inriktat på att minska fattigdomen genom att skapa nya arbetstillfällen för kvinnor och uppmuntra kvinnligt entreprenörskap.

Hand in Hand arbete har nått imponerande resultat. Efter mer än tio års arbete i Indien, Afrika och Afghanistan har 3,7 miljoner kvinnor skapat fler än fyra miljoner arbetstillfällen. Kvinnor har fått möjlighet att försörja sig och sina familjer och stärkts i ökad ekonomisk jämlikhet. Hundratusentals barn har kunnat återvända från hemarbete till skolan.

Läs merHand in Hand

____________________________________________________________________________________________________________________

“Hand in Hand som organisation och deras fokus på entreprenörskap och att hjälpa kvinnor är helt i linje med våra tankar och idéer om CSR.” – Martin Sellö

____________________________________________________________________________________________________________________

Läs merSå här jobbar Hand in Hand Sverige

InventiAir har under flera år donerat sammanlagt över 70 000 kr till Hand in Hands verksamhet i Kenya och Zimbabwe. Hand in Hands modell skapar ett nytt företag med en donation på 900 kronor. Det nya företaget lyfter en hel familj – fem personer – ur fattigdomen. Omräknat kommer InventiAirs donationer alltså att skapa över åttio företag i en hållbar modell och över fyrahundra personer lyfts ur fattigdom. Det är vi stolta över.

1415653661
Foto: Hand in Hand

 

Nattvandrarna

För oss på InventiAir är det viktigt att ta samhällsansvar och stötta våra ungdomar. Därför har vi valt att stödja Nattvandrarnas arbete i att finnas till som vuxna förebilder, ge mänskligt stöd och skapa social trygghet bland de unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. 

Nattvandrarna bildades 1989 och är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

Läs merOm Nattvandrarna

 

Giving People

För oss på InventiAir är det viktigt att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Därför har vi valt att stödja Giving Peoples arbete med att hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Giving People levererar akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige med hjälp av givare i organisationens nätverk. På så sätt kan utanförskap och sociala klyftor minskas.

Läs merOm Giving People