CSR

Hand in Hand

Vi är ett entreprenörsdrivet företag. Därför vill vi gärna stötta andra entreprenörer. InventiAir stödjer Hand in Hands arbete, inriktat på att minska fattigdomen genom att skapa nya arbetstillfällen för kvinnor.

Hand in Hands arbete har nått imponerande resultat. Efter mer än 10 års arbete i Indien, Afrika och Afghanistan har drygt 1,3 miljoner kvinnor skapat fler än 1,7 miljoner arbetstillfällen. Detta innebär att hundratusentals barn har kommit tillbaka från arbete till skolan.

____________________________________________________________________________________________________________________

“Hand in Hand som organisation och deras fokus på entreprenörskap och att hjälpa kvinnor är helt i linje med våra tankar och idéer om CSR.” – Martin Sellö

____________________________________________________________________________________________________________________

Läs merInventiAir tar initiativet för nytt projekt i Zimbabwe

InventiAir har under flera år donerat sammanlagt över 70 000 kr till Hand in Hands verksamhet i Kenya och Zimbabwe. Generellt inom Hand in Hands modell skapas ett företag med en donation på 900 kr. Det nya företaget lyfter en hel familj (fem personer) ur fattigdomen. Omräknat kommer InventiAirs donationer alltså skapa över 80 företag i en hållbar modell, och över 400 personer lyfts ur fattigdom. Det är vi stolta över.

1415653661

 

Nattvandrarna

För oss på InventiAir är det viktigt att ta samhällsansvar och stötta våra ungdomar. Därför har vi valt att stödja Nattvandrarnas arbete i att finnas till som vuxna förebilder, med mänskligt stöd och social trygghet bland de unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. 

Nattvandrarna bildades 1989 och är den äldsta organisationen i landet med syftet att nattvandra, skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar.

Läs merOm Nattvandrarna

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar