Vision och Framtid

Vi sätter människan i fokus och använder luften rätt

Nälden, Jämtland
Vision och Framtid

Ventilationspassionen driver oss

Vi har sagt det förut och säger det igen: vi är ett innovativt bolag som drivs av passion för frisk luft och energibesparingar. Den passionen driver oss vidare; vi vill bli ännu bättre och ge våra kunder ännu mer värde.

Även om vi redan lever vår vision – energibesparingar, frisk luft och bra inomhusklimat – vill vi vidare. Dit kommer vi genom att återinvestera i forskning och utveckling, hela tiden hålla kundnyttan för ögonen och genom att tänka utanför boxen.

Vi står på en trygg plattform, med många bra produkter och en unik luftströmningsteknik. Men InventiAir ser framtiden som en möjlighet. Inte minst digitaliseringen ger stora möjligheter att mäta, kontrollera, driftoptimera, styra och övervaka vår teknik och våra produkter. Vi arbetar aktivt med att utveckla InventiAir Digital, IA-D. Här tillkommer stadigt nya produkter och erbjudanden. Allt för att människan ska må ännu bättre inomhus och fastighetsägaren få lägre driftskostnader.

Teamet och de korta beslutsvägarna inom bolaget är en förutsättning för vår och våra kunders framgång. InventiAir vill inte vara toppstyrt, inte heller fastlåst i lösningar. Tvärtom – vår ambition är att utmana en ganska konventionell ventilationsbransch med nytänkande och löpande innovation.

Vi ska fortsätta att ventilera människor, inte i huvudsak byggnader. Det är den visionen vi har byggt hela vår verksamhet runt. I nästa steg kopplar vi ihop människan med rummet, med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Framtiden:
InventiAirs mål är att dubblera vår omsättning inom tre år.

Vi vill fortsätta att utveckla produkter som höjer kvalitén på luften och klimatet inomhus där människor vistas. Vår tekniska plattform bygger på fakta och kunskap, som vi dagligen passionerat utökar. Vi ska fortsätta attrahera specialkompetens, bygga industriella samarbeten och förstärka vår roll som gröntänkande utvecklings- och säljbolag med människan i fokus. Via ökade produktivitetsvinster för fastighetsägaren, nöjdare hyresgäster och optimerad ventilation och optimerat inomhusklimat kommer vi att kunna fortsätta framåt.

Vision:
Vår vision är att hitta nya marknader som delar vår syn på vikten av ren luft och energibesparingar, för att vara spjutspetsen inom produktutveckling för att ventilera, kyla och värma alla typer av lokaler och de människor som vistas där. InventiAir ska bli det bästa ventilationsbolaget i Sverige, med ledande kunskap, kompetens och forskningsresultat inom ventilation och hur luften rör sig inomhus. Vi ska vara en resurs i samhället, med en utbildande roll och en självklar aktör i vår egen forskning och i forskningssamarbeten på områden som rör frisk luft, luftomsättning och energibesparingar.