Vision/Framtiden

Allt kan bli (ännu) bättre!

Vi har sagt det förut och säger det igen: vi är ett innovativt bolag som drivs av passion för frisk luft och energibesparingar. Den passionen driver oss vidare; vi vill bli ännu bättre och ge våra kunder ännu mer värde.

Även om vi redan lever vår vision – energibesparingar, frisk luft och bra inomhusklimat – vill vi vidare. Dit kommer vi genom att återinvestera i forskning och utveckling, hela tiden hålla kundnyttan för ögonen och tänka utanför boxen.

Vi står på en trygg plattform, med många bra produkter och en unik luftströmningsteknik. Men InventiAir ser framtiden som en möjlighet. Inte minst digitaliseringen ger stora möjligheter att mäta, kontrollera, driftoptimera, styra och övervaka vår teknik och våra produkter. Vi arbetar aktivt med att utveckla InventiAir Digital, IA-D. Här tillkommer stadigt nya produkter och erbjudanden. Allt för att människan ska må ännu bättre inomhus och fastighetsägaren få lägre driftskostnader.

Teamet och de korta beslutsvägarna inom bolaget är en förutsättning för vår och våra kunders framgång. InventiAir vill inte vara toppstyrt, inte heller fastlåst i lösningar. Tvärtom – vår ambition är att utmana en ganska konventionell ventilationsbransch med nytänkande och löpande innovation.

Vi ska fortsätta att ventilera människor, inte byggnader – det är den visionen vi har byggt hela vår verksamhet runt. I nästa steg kopplar vi ihop människan med rummet, med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

InventiAirs mål är att dubblera vår omsättning inom tre år. Vår vision för framtiden är att hitta nya marknader som delar vår syn på vikten av ren luft och energibesparingar. Vi ska fortsätta attrahera specialkompetens, bygga industriella samarbeten och förstärka vår roll som gröntänkande utvecklings- och säljbolag med människan i fokus. Via ökade produktivitetsvinster för fastighetsägaren, nöjdare hyresgäster, optimal ventilation och inomhusklimat kommer vi att kunna fortsätta leva i vår vision.