Introduktion

Vi är ett gröntänkande ventilationsbolag som bygger från våra grundstenar: Luft, Energi, Hållbarhet och Digitalisering

Haganäsbadet, Älmhult ventilationsbolag
Introduktion

Varför ska du välja InventiAir?

Vi är ett gröntänkande ventilationsbolag som är måna om både miljön och om människorna som använder den kanske viktigaste råvaran jorden erbjuder: luften. Vårt mål är att ge kunderna de allra bästa förutsättningarna för att ventilera både lokalerna och människorna som vistas i dem optimalt. Luften:
Den globala pandemin (Covid-19) belyser hur viktig InventiAirs teknik är. Smittspridningen inomhus blir lägre, människor mår bättre och kan prestera fullt ut. InventiAirs teknik och produkter gör så att luften blir renare än med konventionell ventilation och inomhusklimatet blir behagligare. Den rena, friska luften koncentreras till vistelsezonen och förs bort utan att blandas med den förbrukade luften. Vår teknik optimerar ventilationen där den gör mest nytta: kring oss människor!

 

Energi: När lokalen har behov av kylning transporterar vår teknik effektivare bort värme från människorna och från rummet än konventionell omblandande teknik. När det uppstår behov av värme koncentreras uppvärmningen till vistelsezonerna. Mindre mängd energi för samma behov. En optimerad ventilation ger mindre energispill! IA-D med intelligent styrning och reglering adderar ytterligare besparingar.

 

Hållbarhet: Att återanvända är oftast mer hållbart än att bygga om. InventiAirs produkter väcker liv i gamla tekniska installationer och reducerar omfattningen av ROT-projekt. Ventilationssystemets livslängd förlängs och systemet kan uppgraderas löpande, vilket är bra ur ett livscykelperspektiv. InventiAir vill hushålla med alla jordens resurser.

 

Digitaliseringen: InventiAir som bolag är byggt på digitaliseringens möjligheter. InventiAir Digital (IA-D) är vår satsning inom “proptech”, det vill säga hård- och mjukvara i produkter och tjänster. IA-D gör det möjligt att styra, övervaka, kontrollera och optimera våra produkter. Inte bara breddar IA-D vårt kunderbjudande, digitaliseringen ger också en maximalt fräsch och ren luft att andas in, där luftfuktighet, temperatur och CO2-nivåer kan mätas och korrigeras för bästa resultat.

 


 

Läs merTidningen Hållbart Byggande skriver om InventiAirs teknik och Covid-19

Läs merHögskolan i Gävle verifierar energibesparingar med InventiAirs teknik