Introduktion

Varför InventiAir?

InventiAirs unika, väl beprövade teknik och lösningar ger en mängd fördelar. Du som fastighetsägare får bättre luftomsättning i lokalerna, renare luft och ett idealt inomhusklimat, samtidigt som energiförbrukningen i ventilationssystemet kan minskas. Det effektiviserar kapaciteten och ger lägre kostnader.

Vi är ett gröntänkande bolag. Därför är vi måna om både miljön och om människorna som använder den kanske viktigaste råvaran som jorden erbjuder: luften. Samtidigt vill vi ge fastighetsägare och andra kunder de bästa förutsättningarna när det gäller ventilation.

Läs merTidningen Hållbart Byggande uppmärksammar InventiAirs teknik i samband med Covid-19

Energibesparingar: När lokalen har behov av kylning transporterar vår teknik effektivare bort värme från människorna och från rummet än konventionell omblandande teknik. När det är kallt ute och det uppstår behov av värme koncentreras uppvärmningen till vistelsezonerna. Det minskar energispillet, eftersom vi använder ventilationen mer effektivt. Vår teknik optimerar ventilationen till där den gör mest nytta: kring oss människor!

Bättre luft inomhus: Genom att transportera bort den använda luften, utan att blanda den med luften i vistelsezonen, blir luften renare än med konventionell ventilation. Vår teknik gör helt enkelt inomhusklimatet bättre. Du får en fräschare, renare luft att andas in, där luftfuktighet, temperatur och CO2-nivåer kan mätas, kontrolleras och korrigeras för bästa resultat. Den globala pandemin (Covid-19) belyser hur viktigt det är med InventiAirs teknik. 

 

______________________________________________________________________________________

“Vi använder InventiAir för att höja kapaciteten av kyla och värme i befintliga byggnader, utan att våra energikostnader ökar”
– Referenskund –

___________________________________________________________________________________

IA-D: InventiAir Digital är vår satsning inom “proptech” => Hård- och mjukvara som produkter och tjänster för att komplettera vårt befintliga produktsortiment. IA-D gör det möjligt att optimera, styra och övervaka våra befintliga produkter för våra projekt och kunder.

Lägre kostnader: Vi har lösningar och produkter för nästan alla typer av installationer. Vid renovering kan befintlig kapacitet användas effektivare, samtidigt som driftkostnaderna kommer att minska. Inga nya kanaldragningar behövs. Våra produkter är enkla att installera, de har heller inga rörliga delar. Det betyder lägre bygg- och installationskostnader och lägre driftkostnader på grund av mindre energiförbrukning.

Vi vågar påstå att vi sänker kostnaden även för hyresgästen, då studier visar att vår teknik fraktar bort använd luft tillsammans med olika typer kontaminationer mer effektivt, vilket i förlängningen påverkar sjukfrånvaron positivt. Resultat från forskning vid Högskolan i Gävle verifierar potentiella energibesparingar upp till 60 procent i ventilationssystemet, med bibehållet klimat och komfort för personerna som vistas i rummet.

Läs merStudier från Högskolan i Gävle verifierar energibesparingar med InventiAirs teknik

Behöver den befintliga ventilationen förbättras, ska lokalerna renoveras eller handlar det om att projektera ett helt nytt ventilationssystem? Inget av detta är främmande för oss och vi projektanpassar med lätthet.

Med InventiAirs teknik, produkter och kunskap går det att spara energi i ventilationssystemen utan att kompromissa med komfort och kvalité. Vi sätter helt enkelt människan i centrum. Och det sker naturligt med vår teknik!

 

Taggar