Oändliga möjligheter

Digitalisering gör det möjligt att styra,
övervaka, kontrollera och optimera våra produkter

Oändliga möjligheter digitaliseringen
Digitaliseringen

Vår syn på digitaliseringen!

InventiAir Digital (IA-D) är digitaliseringen av våra produkter och tillhörande tjänster i våra projekt.

Vi ser digitaliseringen som den saknade pusselbiten i vår datainsamling. IA-D binder ihop forskning, InventiAirs eget laboratorium och våra referensprojekt till en helhet. IA-D skapar ”win win” för alla parter.

IA-D är den saknade pusselbiten som ger InventiAir superkrafter. 

 

Varje år levererar vi våra produkter till över 200 byggprojekt av olika slag. För oss är det en naturlig utveckling att bredda vårt kunderbjudande och öka kundvärdet med IoT och Proptech. Digitaliseringen ger oss också fördelar att kunna optimera, styra och mäta våra befintliga kundvärden såsom energibesparingar och bättre inomhusmiljö.

Läs merIA-D – Nu adderar vi digitala produkter och tjänster till vårt erbjudande

 

Kundvärden blir starkare då IA-D ger oss möjligheten att ha uppkopplade produkter och  kommunicera direkt mot dem för att styra och optimera deras funktion. Då kan vi också vara med och övervaka driften av lokalen de är installerade i. 

IA-D utökar möjligheterna för InventiAir att samla in data. Återkoppling från projekteringsstadiet till installationen och driften av fastigheten kommer fastighetsägaren, hyresgästen och inte minst oss som leverantör till nytta. 

Integration med andra system är kanske den viktigaste frågan i digitaliseringen av fastigheter. Data från IA-D-produkter kan enkelt integreras med överordnade system. Faktum är att de större styrsystemen blir starkare och bättre när ytterligare data längre ut i fastigheten tekniska system integreras.

Integration till andra system och andra fastigheter är en självklarhet i IA-D. 

 


 

IA-D kan – för enkelhetens skull – delas upp i fyra kategorier:

 

Kommunicerande enheter: Sensorer och produkter som skickar data till överordnade styrsystem eller till vår egen molntjänst

Styrning & reglering: Temperatur- och behovsstyrning av våra produkter för luft- och vattenflöden

Drift & optimering: Våra produkter är ”känselspröten” längst ut i den tekniska driften av fastigheten och kan enkelt upptäcka fel och avvikelser i systemet. Förutom att diagnostisera kan vi även driftoptimera våra produkter och rummen de är installerade i, om det behövs.

Återkoppling: För oss på InventiAir, som älskar innovationer och produktutveckling, ger digitaliseringen viktiga data och återkoppling för utveckling och förbättring av våra produkter.