Renare luft

Vår teknik optimerar ventilationen där
den gör mest nytta: kring oss människor

renare luft
Inomhusluften

Frisk luft ger bättre hälsa!

Idag spenderar de flesta av oss nittio procent av vår tid inomhus, där luftkvalitén normalt sett är sämre än utomhus. Genom att härma naturens eget sätt att ventilera kan InventiAirs lösningar förbättra inomhusluften på ett smart och energieffektivt sätt.

 


 

Kvalitén på luften
Med InventiAirs teknik och produkter blir inomhusluften renare, friskare och yngre. Tack vare mindre omblandning av luften i lokalen och med hjälp av skiktning av luften uppnås en högre koncentration av ren luft i vistelsezonen. Det betyder att nyttan av den tillförda luften blir högre och CO2-värdena lägre.

LÄS MERResultat från Harvard – Ren luft på din arbetsplats gör dig smart

InventiAirs projekteringsverktyg PROJ har unika funktioner för att beräkna inomhusklimatet. 

 


 

 

Smittspridningen
På en timme omsätter en person ungefär 500 liter luft vid stillasittande arbete. Luften vi andas ut för med sig olika partiklar, koldioxid och fukt. Vissa av partiklarna är helt ofarliga slaggprodukter medan andra är virus och bakterier som kan göra oss och andra sjuka. Mängden viruspartiklar runt människorna i lokalen blir lägre med InventiAir, eftersom den använda luften blandas inte runt i samma utsträckning i rummet och för att mer av den använda luften transporteras bort jämfört med omblandande ventilationstekniker.

LÄS MERMåste vi byta utandningsluft med varandra?

Smittorisken för luftburna virus kan minskas med ventilation och en bra luftomsättning i rummet. Vår teknik ger generellt ett lägre CO2-värde i vistelsezonen, vilket påvisar ett effektivare luftutbyte (lokalt).

 


 

Komforten
Tekniken, tillsammans med våra produkter, leder till mindre drag och jämnare, behagligare inomhusklimat (temperatur). Anledningen är en hög luftutbyteseffektivitet av den klimatiserade luften och termikens lagar om att varm luft stiger. Våra nöjda kunder är beviset på att vår teknik och våra produkter fungerar som vi lovar.

LÄS MERAllt handlar om hur luften strömmar!

Vi kan alla skriva under på att varm luft stiger uppåt från oss människor. Tillförs ventilationen underifrån minskas risken för drag och hyresgästerna upplever ett behagligare inomhusklimat.