Mer bang for the bucks

Mindre mängd energi för samma behov

Energibesparing

Vi använder energin på rätt sätt…

… och på rätt ställe!

Vår unika luftdistribution optimerar fördelningen av ventilation, kyla och värme i rummet. Bara de delar i lokalen som behöver ventileras blir ventilerade. Denna energieffektivisering betyder besparingar – i både pengar och av naturresursen luft.


 

Verkningsgraden
på ventilationssystemet ökar när en högre andel av den tillförda luften når fram till brukarna av luften. Den ökade verkningsgraden märks tydligt på minskade kostnader för kyla och värme. Även forskning verifierar energivinsterna med InventiAirs teknik. Att spara energi är att inte slösa med råvaran!

HUR DÅ?Fördjupa dig och dyk ner i våra teknikavsnitt


Minskad omblandning leder till effektivare ventilationssystem.

 

 


 

Ingen kortslutning
i till- och frånluften, vilket ger energibesparingar genom att enbart den förbrukade luften sugs ut, inte den rena, nytillförda. Denna energibesparing kan enkelt påvisas med mätvärden från sensorer som ger data från olika referensprojekt och med mätningar i vårt eget laboratorium.

HUR DÅ?Data från verkligheten förklarar

När den använda och varma luften samlas i takhöjd minskar risken för kortslutning. (Kortslutning är vanligt förekommande vid omblandande ventilaton.)

 

 


 

Vår teknik sparar
mellan 25 och 30 procent – eller omräknat i reducering av fläktens energiförbrukning: 50 – 65 procent om behovet av ventilation styrs efter luftkvalitén. Resultaten av energibesparingarna är framräknade i jämförelse med konventionellt omblandande ventilation, där mätvärden för inneklimatet och komforten i rummet är satta lika mellan systemen.

HUR DÅ?Använd vårt nya projekteringsverktyg PROJ, gör en kalkyl


Lyfter andra system
och deras funktion när InventiAirs produkter och teknik kan appliceras på andra energibesparande system. Det innebär att du alltid kan spara ytterligare energi i en fastighet, även om den i dagsläget är driftoptimerad. Ofta brukar man spara energi genom en energieffektiv centralfläkt eller ett optimerat kanalsystem. InventiAir skapar möjlighet att spara energi även i sista delen av ventilationssystemet – i rummet där människan finns.

HUR DÅ?InventiAir Digital (IA-D) skapar helt nya möjligheter


Bildtext: Många av dagens överordnade styrsystem får ytterligare möjligheter att spara energi när IA-D integreras mot dem.