Energibesparingar

Det är lättare än du tror att spara energi!

Vår idé är enkel. Använd luft ska i minsta möjliga mån blandas med den rena, tempererade luften. Vid konventionell (omblandande) ventilation blandas den använda, varma luften runt med den rena och tempererade. Det skapar inte bara ett sämre inomhusklimat för oss människor, det är dessutom osmart energimässigt och ekonomiskt.

Läs merFasadapparaten Longus – mindre energi, lägre tryck, högre effekt och renare luft

InventiAirs produkter och lösningar kan appliceras på befintliga energibesparande system och lösningar. Det innebär att du alltid kan spara ytterligare energi i en fastighet, även om den är driftoptimerad idag. Oftast brukar man spara energi genom en energieffektiv centralfläkt, ett optimerat kanalsystem och rätt inställd styrning. InventiAir skapar möjlighet att spara energi även i sista delen av systemet – i rummet där människan finns.

___________________________________________________________________________________________

“Den unika luftströmningen från InventiAirs produkter skapar en skiktning – eller stratifiering – av luftens temperatur, så att en större mängd använd luft kan transporteras bort från rummet.”

___________________________________________________________________________________________

Hur mycket energi kan InventiAirs lösningar spara? 

Vår teknik sparar mellan 25 och 30 procent – eller omräknat i reducering av fläktens energiförbrukning: 50-65 procent. Resultaten av energibesparingarna är framräknade i jämförelse med konventionellt omblandande ventilation, där mätvärden för inneklimatet och komforten i rummet är satta lika mellan systemen.

Hur är det möjligt?

  • Temperaturen i rummet blir skiktad, med lägre temperatur kring människan i vistelsezonen och högre temperatur i taket.
  • Luften hänger på den naturliga luftströmmen från oss människor och åker ”snålskjuts” på befintliga strömmar.
  • Ett luftflöde som vandrar längs väggar och golv är mer koncentrerat/sammanhängande än vid konventionell ventilation.
  • Luftutbyteseffektiviteten (verkningsgraden) i rummet kan nå upp till 80 procent, jämfört med traditionell omblandande ventilation som normalt har värden kring 30-40 procent verkningsgrad.
  • Risken för kortslutning mellan till- och frånluft försvinner, vilket ofta är fallet för omblandande ventilation när till- och frånluftsdon installeras nära varandra.

____________________________________________________________________________________________

Läs merOm hur IA-D ger möjlighet att spara ytterligare energi

Vi kan öka effektiviteten i det befintliga systemet, utan att behöva öka kapaciteten!

Vi har även hjälp flertalet fastighetsägare att “öka kapaciteten” i fastighetens befintliga ventilationssystem. Hur är det möjligt? InventiAir behöver ca 25-30% mindre luftmängd mot konventionell ventilation. Det innebär i praktiken att vi kan öka kapaciteten med 30-40% i systemet om det är underdimensionerat. Det innebär ger inte bara lägre energikostnader, det innebär lägre investeringskostnader och därtill nöjdare hyresgäster.

____________________________________________________________________________________________

Är du intresserad av att höra hur vi sparat energi och kostnader åt våra slutkunder, fastighetsägarna så
kontakta oss på InventiAir för ett förutsättningslöst möte.

Taggar