Grönt är skönt… och billigt

Vi älskar att återanvända befintliga ventilationssystem.
Snällt mot både plånbok och miljö.

grönt är skönt hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet kan vara så mycket. För InventiAir är hållbarhet en av de starka grundstenar som företaget bygger på. Hållbarhetstänket genomsyrar hela organisationen, vår vardag och vår strategi för framtiden. Grönt är skönt… och billigt.

 


 

   • Gamla ventilationssystem får nytt liv med InventiAir.
    Vår teknik och våra produkter passar extremt bra vid renovering och ombyggnation (som alla vet blir billigare och är mer hållbart än att bygga nytt). Alltså minskar behovet av tekniska ombyggnationer.

 

   • Vi kan öka kapaciteten på befintliga ventilationssystem
    När befintliga luftflöden används mer effektivt kan ofta gamla system behållas. Endast produkterna i slutet av ventilationssystemet behöver bytas.

 

   • InventiAirs teknik ökar chanserna för hållbara byggnadscertifieringar
    Ofta bedöms områden såsom Inomhusmiljö, Hälsa, Klimatpåverkan, Resurser, Skick vid olika certifieringar. Inom alla dessa områden bidrar InventiAirs teknik och produkter till certifieringen

 

 

 

 

PDFLäs vår rapport kring InventiAir och Hållbarhet

 

   • Löpande uppgradering av produkternas funktion
    Lokaler har olika verksamheter och funktion under sin tekniska livslängd. Våra produkter är förberedda för att enkelt kunna justeras och uppgraderas.

 

   • Att ventilera hus och människor optimalt är hållbart
    Människorna presterar bättre, det blir färre ventilationsrelaterade hälsoproblem, färre klagomål och färre justeringar. Byggnaderna behöver inte rivas eller ventilationen bytas ut.

 

   • Våra produkter tillverkas i Sverige med certifierade produktionsprocesser
    Kortare transporter och närproducerat gynnar miljön. Vi är stolta över våra samarbetspartners för deras kvalité- och hållbarhetsarbete. Det är ingen hemlighet.

 

   • Kompetens och kunskap som hållbarhetskomponent
    ”Rätt åtgärd först” är ett hållbart tillvägagångssätt och bygger på erfarenheter. Vårt team har en genomsnittlig erfarenhet av ventilationsbranschen på 25 år och vi gör över 200 lyckade projekt per år. Vi vet vad som kan återanvändas och på vilket sätt.