Om vår teknik

Tekniken i InventiAirs produkter har sina rötter i Svensk forskning. Vi brinner för teknik som ger renare luft, lägre energiförbrukning, behagligare miljö inomhus och minskar spridningen av sjukdomar. OM tilluften inomhus används rätt uppstår naturligt fördelar som kommer alla till nytta. Läs mer i detta kapitel om teknik och ventilation!  

PDFEn sammanfattning av fördelarna med InventiAirs teknik

Vår teknik skapar, tillsammans med våra produkter, en karaktäristisk luftströmning med människan i fokus. Luften distribueras med högt moment och låg hastighet in i rummet där den lägger sig som en tunn film längs väggar och golv. Luften söker sig sedan naturligt fram till oss människor eftersom vi avger värme. Med andra ord koncentreras luftströmmarna i ett rum till de områden där människan befinner sig – precis där den behövs.

Människor kontrollerar sin kroppstemperatur genom att avge olika mängder värme. Det sker dygnet runt, helt automatiskt utan någon tillförd ventilation. Denna värmeavgivning skapar ett naturligt luftflöde (egenkonvektion) av 10 – 15 liter luft per sekund som vill stiga upp till taket som en ballong.

 

När vi står upp börjar luftströmmen längs fötterna och följer kroppen uppåt. Luftströmmen förändras i storlek och hastighet beroende på hur varma vi är. Som i en skorsten. Det innebär att luftströmmen har en större volym och hastighet när vi till exempel har tränat och är svettiga, jämfört med tillfällen då vi känner oss frusna.

____________________________________________________________________________________________________

“När vi utvecklade Confluent Jets Ventilation, tog vi de bästa fördelarna från omblandande- och deplacerande ventilation” – Prof Hazim Awbi

____________________________________________________________________________________________________

Vår teknik skapar alltså möjlighet att på bästa sätt frakta bort värme och använd, gammal kontaminerad luft från oss människor. Den rena luft som InventiAirs produkter tillför stiger utmed värmekällorna i rummet – människorna – och den använda luften fraktas naturligt bort från vistelsezonen eftersom frånluftsuttagen placeras högt upp. Människan i fokus, helt enkelt.

Läs merSuperdatorer och matematiska modeller gav oss nya svar

Så hur vet vi att luftströmningen i rummet blir den bästa möjliga, så att människorna blir energieffektivt ventilerade? Jo, vi använder datorer där vi simulerar luftströmmarna i komplexa fluidberäkningsprogram (CFD). Sedan jämför vi simuleringarna med verkligheten, i laboratorium och i våra projekt.