teknik
Om vår teknik

Allt handlar om hur luften strömmar!

Ren luft har blivit en allt viktigare råvara världen över. Dessutom står ventilation, kyla och uppvärmning av fastigheter för tjugofem procent av jordens energiförbrukning! Ventilationen påverkar dessutom hur vi mår inomhus! Därför är en optimering av ventilationssystemen ett högaktuellt ämne. Vår teknik handlar om hur luften strömmar.

InventiAirs teknik effektiviserar ventilationen, genom att optimera hur luften strömmar. Det är det enda vår teknik handlar om – hur den rena luften används och strömmar i ett rum. För hur effektivt är det egentligen att sprida den rena och filtrerade luften i hela rummet, när bara en liten del av rummet utnyttjas? Inte alls, faktiskt!

Därför har vi utvecklat vår egen teknik som effektiviserar ventilationen genom att optimera hur luften strömmar. InventiAirs metod för luftströmnings är en helt egen hybrid av flera olika strömningstekniker, som till exempel samverkande luftströmmar. Vår unika teknik finns i samtliga InventiAirs produkter.

PDFEn sammanfattning av fördelarna med InventiAirs teknik

Vår teknik skapar, tillsammans med våra produkter, en karaktäristisk luftströmning med människan i fokus. Luften distribueras med högt moment och låg hastighet in i rummet där den lägger sig som en tunn film längs väggar och golv. Luften söker sig sedan naturligt fram till oss människor eftersom vi avger värme. Med andra ord koncentreras luftströmmarna i ett rum till de områden där människan befinner sig – precis där den behövs. Vår teknik och våra produkter skapar de bästa förutsättningarna för att vi människor ska ventileras så bra som möjligt.

Människor kontrollerar sin kroppstemperatur genom att avge olika mängder värme. Det sker dygnet runt, helt automatiskt utan någon tillförd ventilation. Denna värmeavgivning skapar ett naturligt luftflöde (egenkonvektion) av 10 – 15 liter luft per sekund som vill stiga upp till taket som en ballong.

 

När vi står upp börjar luftströmmen längs fötterna och följer kroppen uppåt. Luftströmmen förändras i storlek och hastighet beroende på hur varma vi är. Som i en skorsten. Det innebär att luftströmmen har en större volym och hastighet när vi till exempel har tränat och är svettiga, jämfört med tillfällen då vi känner oss frusna.

____________________________________________________________________________________________________

“När vi utvecklade Confluent Jets Ventilation, tog vi de bästa fördelarna från omblandande- och deplacerande ventilation” – Prof Hazim Awbi

____________________________________________________________________________________________________

Vår teknik skapar alltså möjlighet att på bästa sätt frakta bort värme och använd, gammal kontaminerad luft från oss människor. Den rena luft som InventiAirs produkter tillför stiger utmed värmekällorna i rummet – människorna – och den använda luften fraktas naturligt bort från vistelsezonen eftersom frånluftsuttagen placeras högt upp. Människan i fokus, helt enkelt.

Läs merSuperdatorer och matematiska modeller gav oss nya svar

Så hur vet vi att luftströmningen i rummet blir den bästa möjliga, så att människorna blir energieffektivt ventilerade? Jo, vi använder datorer där vi simulerar luftströmmarna i komplexa fluidberäkningsprogram (CFD). Sedan jämför vi simuleringarna med verkligheten, i laboratorium och i våra projekt.