Teknik

Allt handlar om hur luften strömmar!

Ren luft har blivit en allt viktigare råvara världen över. Därför har ventilation blivit ett högaktuellt ämne. Dessutom står kyla och uppvärmning av fastigheter för ca 25% av jordens energiförbrukning. Läs det igen, en fjärdedel av jordens energiförbrukning! InventiAirs teknik effektiviserar ventilationen, genom att optimera hur luften strömmar. Det är det enda vår teknik handlar om – hur luften strömmar i ett rum.

______________________________________________________________________________________________

“För hur effektivt är det att sprida den rena och filtrerade luften i hela rummet, när bara en liten del av rummet utnyttjas? 

______________________________________________________________________________________

 

Kanske inte så effektivt. Därför har vi utvecklat vår egen teknik, som koncentrerar luftströmmarna i ett rum till de områden där människan befinner sig. Det är ju där ventilationen gör nytta! Vår teknik och våra lösningar handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att vi människor ska kunna ventileras så bra som möjligt.

Tekniken skapar också möjlighet att på bästa sätt frakta bort värme och använd/gammal luft från oss människor. Människan, som är en värmekälla i sig, har en varm luftström som naturligt vill stiga uppåt. Tillförd luft från InventiAirs produkter utnyttjar denna luftström att naturligt frakta bort använd och kontaminerad luft från vistelsezonen. Den använda luften lämnar sedan naturligt rummet genom frånluften som är placerad i hög höjd.

Läs merInventiAir får statligt bidrag från Vinnova för att verifiera energibesparande ventilation

Så hur gör vi för att optimera luftströmningen i rummet, så att människorna blir energieffektivt ventilerade? Precis som nästan all teknisk utveckling i världen använder vi datorer. Vi simulerar luftströmmarna i komplexa fluidberäkningsprogram (CFD) och jämför med verkligheten i våra projekt samt i laboratorium. InventiAir har förmånen att samarbeta med de främsta forskarna i världen inom luftströmning, vilket vi är oerhört stolta över!

______________________________________________________________________________________________

Vi vet att vi är extremt nischade och nästan nördiga! Och det tänker vi fortsätta vara, så länge vi hjälper människor att få bättre luft och samtidigt spara energi!

______________________________________________________________________________________

 

 

Taggar