GRÖNTÄNKARE eller EKONOM?

Energibesparingar

Använd luften rätt!

När luften används rätt behövs en mindre mängd tilluft för att uppleva fantastisk ventilation och möta lokalens behov. Låt oss bryta ned tekniken och förklara när och hur energibesparingarna uppstår under årets alla månader.

Att spara energi är att inte slösa med energi. Om den rena luften på vägen till brukarna inte späds ut och den använda, smutsiga luften får försvinna innan den blandas in i den rena luften – då har man ett energibesparande system.

Den rena och filtrerade luften från det centrala ventilationsaggregatet passerar genom InventiAirs produkter innan den distribueras ut i rummet. Den så kallade verkningsgraden av den producerade luften från ventilationssystem blir lika med, eller högre än, konventionella produkter på marknaden uppnår.

Läs merInventiAir fick stöd från Vinnova för att verifiera energibesparande ventilation

Skillnaden i temperatur påvisar energibesparingar. Ventilationens ökade verkningsgrad gör att temperaturen blir lägre. Regleras rummet med en temperaturgivare kommer mindre energi att förbrukas.

 

På samma sätt blir det när mätningarna görs kring oss människor. Eftersom ventilationen med InventiAirs produkter  fungerar effektivare blir temperaturen lägre. 

 

______________________________________________________________________________________________

InventiAirs produkter ger energibesparingar och förbättrat inomhusklimat
i jämförelse med traditionell omblandande teknik!

______________________________________________________________________________________

 

Energibesparing ventilation:

Givet att du har samma luftflöde som ett konventionellt system sparar InventiAirs teknik och produkter ingen extra energi på själva ventilationen. Men – vid samma luftflöde får du istället renare luft, lägre CO2 halt, högre luftutbyte och andra fördelar i vistelsezonen. Det är först vid ett behovsstyrt system (styrs mot temperatur och CO2.nivåer) som flödet automatiskt justeras ned i jämförelse med konventionella produkter. Då är luftkvalitén lika mot ett konventionellt system, med 0-30 procent lägre luftflöden, vilket innebär upp till 50-60 procent energibesparingar.

Energibesparing kyla:

InventiAirs teknik minskar behovet av tillförd komfortkyla både på det centrala aggregatet och på de lokala produkterna som har inbyggd kyla (klimatprodukter). Besparingar i jämförelse med konventionell ventilation uppstår på grund av att  tilluftstemperaturen kan höjas när en högre verkningsgrad på den tillförda luften i rummet uppnås. Tilluftstemperaturen kan justeras med allt från 0 till 2 grader Celsius, med bibehållen komfort. Även risken för kortslutningar i rummet, alltså att den klimatiserade luften lämnar rummet innan den hinner fram till människorna, minskar.

Energibesparing värme:

Tillförs värme till tilluften eller lokalt i produkterna (klimatprodukter) finns stora energivinster att hämta. Värme stiger som vi alla vet uppåt och samlas gärna i taket. Det bidrar ofta till att en kudde av värme finns i taket och att det är kallt vid golvnivå. Men vår teknik förhindrar detta, då luften tillförs i lägsta nivå. Även när luften har en hög temperatur såsom 30-40 grader Celsius bidrar vår unika luftströmning, med samverkande luftstrålar, att hålla ihop tilluften så att värmen inte stiger upp mot taket alltför snabbt.

Läs merEn sammanfattning från InventiAir kring energibesparingar

Energibesparing IA-D 

Med InventiAir Digital tar vi sista steget till att energioptimera och styra våra produkter. Det är allmänt känt att behovsstyrd ventilation (VAV) sparar stora mängder energi, eftersom luftflöden kan minskas om behoven förändras, exempelvis om färre människor vistas i rummet än normalt. Samtliga av InventiAirs produkter kan anslutas mot konventionella VAV-spjäll. För högsta möjliga energivinster på ventilation, kyla och värme rekommenderar vi skarpt att ni testar några av IA-D:s produkter och tjänster. IA-D:s produkter är optimerade och utvecklade av samma team som har utvecklat InventiAirs övriga produkter, så vi vet exakt hur de ska driftoptimeras. Hyresgäster får högsta möjliga kvalité på luften och inomhusklimatet och fastighetsägare lägsta möjliga energikostnader.