Varför CFD?

Matematiska ekvationer ger nya möjligheter

Animeringen visar en CFD-animering av temperaturgradienten i ett plan – höjdled – av rummet. Dimensionerande värmelast är 40 W/m2. Konventionella omblandande takdon (vänster) jämförs mot tilluftsdon Tubus från InventiAir (höger). Temperaturen är cirka två grader svalare i vistelsezonen där Tubus tillför luften (höger), jämfört med vistelsezonen med takdon (vänster). Samtliga CFD-beräkningar och visualiseringar är verifierade mot experimentella mätningar och ger över tio miljoner mätpunkter av luftens temperatur, medelålder och hastighet/riktning.

Vi använder CFD (Computational Fluid Dynamics), eller beräkningsströmningsdynamik på svenska, för att snabbare och effektivare utveckla nya produkter och lösningar. CFD är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att analysera och förstå olika scenarion för luftens rörelser och strömningar. Genom att använda CFD-beräkningar, tillsammans med praktiska test i laboratoriemiljö, kan vi snabbt testa olika scenarion och få mycket exakta utfall.

 

____________________________________________________________________________________________

InventiAir – Den vetenskapliga metoden för ett bättre inomhusklimat.

______________________________________________________________________________________

 

Eftersom vi är särskilt intresserade av hur luften strömmar kring oss människor, kan vi med hjälp av CFD beräkningar bryta ner och analysera precis de områden vi vill veta mer om.  På så sätt kan vi få fram information luftens hastighet, temperatur, spridning, medelålder, komfortparametrar etc i flera miljoner mätpunkter. Informationen kan sedan presenteras i numerisk form eller i diagram/animeringar.

Läs merVad har NASAs rymdfärja gemensamt med InventiAir?

Validering av CFD beräkningar är av extrem betydelse för att resultaten ska vara användbara. Det ska göras i olika testrum eller laboratorium mot experimentella (riktigt uppmätta värden). Först när uppmätta värden stämmer överens med beräknade värden, kan CFD modeller användas för tolkning och parameterstudier.

______________________________________________________________________________________

luftcfd
Bilden ovanför: Visar strömningslinjer i en CFD simulering. Notera hur temperaturen ändras i takt med utspädningen (skala på linjerna till höger). Simuleringen är gjord utifrån 1/4-dels rum. Den vänstra bilden visar en traditionell tilluftsbaffel med omblandande teknik och den högra bilden visar CoolPack med InventiAirs teknik.
______________________________________________________________________________________________

CFD beräkningar ger oss nya möjligheter att analysera hur luften rör sig i jämförelse mot experimentella analyser. Ett sådant exempel på möjlighet är analys av drag och inomhuskomfort kring oss människor och våra arbetsplatser. Det finns sedan länge normer och regelverk på lufthastigheter i vistelsezonen, för att vi inte ska känna drag från ventilationen.

Läs merCFD var en förutsättning för att utveckla dragfri ventilation

Men drag från ventilationen kan kännas och irritera oss, även när lufthastigheterna är små. Det är inte hastigheterna som är intressanta, utan luftens riktning och hastighet (vektorn). En luftström som vandrar längs kroppen känns knappt, tillskillnad mot en luftström som träffar axlar och huvud från taket.