Luftens ålder

Kan luften ha en ålder?

NÖRDKAPITEL: Ja, vi mäter luftens medelålder när vi utvecklar produkter och bedriver forskning. Hur “gammal” luften är ger oss svaret på hur effektiv ventilationen är i olika mätpunkter. 

Ju yngre luft, desto bättre luft. Ju äldre luft, desto sämre. Se det som att luften – och dess kvalité – åldras i takt med att den blandas ut med kontaminationer från material och människors utandningsluft i lokalen. Lokalens area och antalet personer som vistas i rummet, samt hur aktiva personerna är, spelar roll. Många människor och hög aktivitetsgrad på liten yta innebär fler partiklar och kontaminationer per mätenhet – och mindre syre att andas in. Om den använda luften inte förs bort och byts ut med ny, ren luft tillräckligt ofta och i tillräckligt hög grad, ökar luftens ålder. Därför vill vi att luftens medelålder, genomsnittet, är så låg som möjligt över tid

Läs merOm hur vår teknik ger fördelar inom WELL-certifieringen

Hur mäter ni luftens ålder? Vi börjar med att först mäta luftens koncentration, temperatur och hastighet i ett laboratorium i tiotalet referenspunkter. Därefter används värden från dessa mätningar till att kalibrera och validera CFD-beräkningar. CFD-beräkningarna ger oss sedan mätpunkter på luftens ålder i över miljontals celler. Luftens ålder mäts i “minuter” från att den har tillförts rummet.

Data från CFD- beräkningarna kan sedan visualiseras enligt animeringen ovan. Där ser vi tydligt hur områden med yngre och renare luft (blå/gröna) är tydligare kring arbetsplatserna med teknik från InventiAir (vänstra animeringen) än med konventionella omblandande system (högra animeringen) som har större områden med äldre luft (gul/röd) där vi människor arbetar.

 

______________________________________________________________________________________________

MAA – Mean Age of Air är ett mått på luftens medelålder (i minuter) i en specifik punkt och ligger till grund för att beräkna det lokala luftutbytet eller förenklat:
Hur utspädd den rena tillförda luften har blivit!
_______________________________________________________________________________________

 

 

Lär dig: Hur tillämpas MAA inom CFD