Renare luft inomhus?

Ingen vill väl andas in gammal och använd luft!

Vi optimerar alltid luftströmningen från alla våra produkter, så att den tillförda rena och filtrerade luften inte blandas runt onödigt mycket med den använda. Därför är luftens medelålder en mycket viktig variabel för oss när vi mäter ventilationens effektivitet. Speciellt i de ytor där vi har våra arbetsplatser.

Ju yngre luft, desto bättre luft. Ju äldre luft, desto sämre. Se det som att luften – och dess kvalité – åldras i takt med att den blandas ut med kontaminationer från material och människors utandningsluft i lokalen. Lokalens area och antalet personer som vistas i rummet, samt hur aktiva personerna är, spelar roll. Många människor och hög aktivitetsgrad på liten yta innebär fler partiklar och kontaminationer per mätenhet – och mindre syre att andas in. Om den använda luften inte förs bort och byts ut med ny, ren luft tillräckligt ofta och i tillräckligt hög grad, ökar luftens ålder. Därför vill vi att luftens medelålder, genomsnittet, är så låg som möjligt över tid

Läs merOm hur vår teknik ger fördelar inom WELL-certifieringen

Hur mäter ni luftens ålder? Vi börjar med att först mäta luftens koncentration, temperatur och hastighet i ett laboratorium i tiotalet referenspunkter. Därefter används värden från dessa mätningar till att kalibrera och validera CFD-beräkningar. CFD-beräkningarna ger oss sedan mätpunkter på luftens ålder i över miljontals celler. Luftens ålder mäts i “minuter” från att den har tillförts rummet.

Data från CFD- beräkningarna kan sedan visualiseras enligt animeringen ovan. Där ser vi tydligt hur områden med yngre och renare luft (blå/gröna) är tydligare kring arbetsplatserna med teknik från InventiAir (vänstra animeringen) än med konventionella omblandande system (högra animeringen) som har större områden med äldre luft (gul/röd) där vi människor arbetar.

______________________________________________________________________________________________

Luften var 26% resp 17% (25W resp 50W per kvm i värmelast) yngre kring arbetsplatserna, när tilluftsdonet Tubus jämfördes med konventionella omblandande takdon.

______________________________________________________________________________________________

MAA – Mean Age of Air är ett mått på luftens medelålder (i minuter) i en specifik punkt och ligger till grund för att beräkna det lokala luftutbytet eller förenklat:
Hur utspädd den rena tillförda luften har blivit!
_______________________________________________________________________________________

 

Animeringen nedan visar luftens medelålder vid 50W per kvadratmeter (i värmelast) med InventiAir Tubus don. Den äldre luften samlas i taknivå och lämnar sedan rummet.

 

Animeringen nedan visar luftens medelålder vid 50W per kvadratmeter (i värmelast) med omblandande takdon. I takhöjd påvisas den ”kortslutning” som kan ske med takdon monterade i anslutning till frånluften. Alltså att den rena och fräscha luften inte når oss människor, utan “sugs” ut med frånluften.

 

Läs merDålig luft luktar eller känns inte – men med hjälp av datorer kan vi simulera var luften tar vägen

Taggar