Luftens ålder

Ingen vill väl andas in gammal och använd luft!

Vi optimerar alltid luftströmningen från alla våra produkter, så att den tillförda rena och filtrerade luften inte blandas runt onödigt mycket med den använda. Därför är luftens medelålder en mycket viktig variabel för oss när vi mäter ventilationens effektivitet. Speciellt i de ytor där vi har våra arbetsplatser.

Ju yngre luft, desto bättre luft. Ju äldre luft, desto sämre. Se det som att luften – och dess kvalité – åldras i takt med att den blandas ut med kontaminationer från material och människors utandningsluft i lokalen. Lokalens area och antalet personer som vistas i rummet, samt hur aktiva personerna är, spelar roll. Många människor och hög aktivitetsgrad på liten yta innebär fler partiklar och kontaminationer per mätenhet – och mindre syre att andas in. Om den använda luften inte förs bort och byts ut med ny, ren luft tillräckligt ofta och i tillräckligt hög grad, ökar luftens ålder. Därför vill vi att luftens medelålder, genomsnittet, är så låg som möjligt över tid

Läs merOm hur vår teknik ger fördelar inom WELL-certifieringen

Hur mäter ni luftens ålder? Vi börjar med att först mäta luftens koncentration, temperatur och hastighet i ett laboratorium i tiotalet referenspunkter. Därefter används värden från dessa mätningar till att kalibrera och validera CFD-beräkningar. CFD-beräkningarna ger oss sedan mätpunkter på luftens ålder i över miljontals celler. Luftens ålder mäts i “minuter” från att den har tillförts rummet.

Data från CFD- beräkningarna kan sedan visualiseras enligt animeringen ovan. Där ser vi tydligt hur områden med yngre och renare luft (blå/gröna) är tydligare kring arbetsplatserna med teknik från InventiAir (vänstra animeringen) än med konventionella omblandande system (högra animeringen) som har större områden med äldre luft (gul/röd) där vi människor arbetar.

 

______________________________________________________________________________________________

MAA – Mean Age of Air är ett mått på luftens medelålder (i minuter) i en specifik punkt och ligger till grund för att beräkna det lokala luftutbytet eller förenklat:
Hur utspädd den rena tillförda luften har blivit!
_______________________________________________________________________________________

 

 

Lär dig: Hur tillämpas MAA inom CFD