Luftens ålder

Vem vill andas in gammal och använd luft?

Vi optimerar alltid luftströmningen från alla våra produkter, så att den tillförda rena och filtrerade luften inte blandas runt onödigt mycket med den använda. Därför är luftens medelålder en mycket viktig variabel för oss när vi mäter ventilationens effektivitet. Speciellt i de ytor  där vi har våra arbetsplatser.

Hur mäter ni luftens ålder? Vi börjar med att först mäta luftens koncentration, temperatur, hastighet i ett laboratorium i tiotalet referenspunkter. Därefter används värden från dessa mätningar till att kalibrera och validera CFD beräkningar. CFD-beräkningarna ger oss sedan mätpunkter på luftens ålder i över miljontals celler. Luftens ålder mäts i “minuter” från att den har tillförts rummet.

Data från CFD beräkningarna kan sedan visualiseras enligt animationen ovan. Där ser vi tydligt hur områden med yngre och renare luft (blå/gröna) är tydligare kring arbetsplatserna med teknik från InventiAir (vänstra animeringen) än konventionella omblandade system (högra animeringen) som har större områden med äldre luft (gul/röd) där vi människor arbetar.

______________________________________________________________________________________________

Luften var 26% resp 17% (25W resp 50W per kvm i värmelast) yngre kring arbetsplatserna, när tilluftsdonet Tubus jämfördes med konventionella omblandade takdon.

______________________________________________________________________________________________

MAA – Mean Age of Air är ett mått på luftens medelålder (minuter) i en specifik punkt och ligger till grund för att beräkna det lokala luftutbytet eller förenklat: Hur utspädd den rena tillförda luften har blivit!        _______________________________________________________________________________________

 

Animeringen nedan visar luftens medelålder vid 50W per kvm (i värmelast) med InventiAir Tubus don. Den äldre luften samlas i taknivå och lämnar sedan rummet.

 

Animeringen nedan visar luftens medelålder vid 50W per kvm (i värmelast) med omblandande takdon. I takhöjd påvisas den ”kortslutning” som kan ske med takdon monterade i anslutning frånluften. Alltså att den rena och fräscha luften inte når oss människor, utan “sugs” ut med frånluften.

Taggar