Komforten

BURRIGT och GNÄLLIGT?

Komforten

Dags att uppleva skillnaden!

Ja, ventilation har oftast dåligt rykte. Men du som en gång har upplevt känslan förstår hur bra det bli. Med rätt luftdistribution, styrning och reglering kan InventiAir påverka de flesta komfortparametrar på ett positivt sätt. Eftersom vår teknik bygger på naturlagen att varm luft stiger, tillsammans med att vi tillför luften med rätt moment på rätt ställe så blir komforten bättre än med ett omblandande system.

Luft som naturligt får stiga upp kring oss märks knappt och känns behagligt – bild från InventiAirs egna lab på R20 där vi kan mäta luftens hastighet

 

Vi är stolta över våra extremt få felanmälningar och klagomål från våra referensprojekt. Det bevisar att vår svensk teknik och forskning gör skillnad samt att våra produkter tillhandahåller ett bra och behagligt inomhusklimat för hyresgästerna. Nöjda hyresgäster gör livet för fastighetsägaren enklare!

 

Behaglig temperatur
InventiAirs produkter skapar alltid en behaglig inomhusmiljö och klimat.

Lufttemperatur – oavsett om du tillför kyla underifrån på sommaren eller värme på vintern kommer vår teknik att fungera bättre än traditionell ventilation. En annan fördel med kyla är att den kommer att lägga sig lågt och människan dra den friska luften till sig. Tekniken bygger ju på termikens lagar. Ökade värmelaster påverkar i många fall vår teknik positivt eftersom den samverkar med tekniken.

Ekvivalent temperatur – hur rör sig luften? Att stå i vind känns kallare än att stå i lä. Vi kan påverka den ekvivalenta temperaturen eftersom vi inte använder höga lufthastigheter där människor vistas.

Operativ temperatur – påverkan från varma eller kalla ytor. Att sitta i minusgrader direkt mot solen gör att ansiktet känns varmare än resten av kroppen. Den operativa temperaturen kan vara svår att påverka med enbart ventilation, men vi har erfarenhet och kunskap om vilka faktorer som kan inverka på den operativa temperaturen. Vi ger kompetent vägledning.

Fräsch inomhusluft
Med en effektiv ventilation – vilket vi har – så kommer halterna av CO2, partiklar och VOC att vara låga.

Vi vet, för vi har mätt, att CO2-halterna blir lägre med InventiAirs lösningar. Det beror på att vår teknik bygger på termodynamikens lagar om skiktning. Den rena, tempererade luften tillförs lågt i rummet, söker sig till värmekällorna (människorna) och så förs den förbrukade luften ut naturligt i taknivå, eftersom varm luft stiger. Även halterna av partiklar och emissioner blir lägre.

Drag
Normalt uppstår dragproblem vid höga värmelaster, för då behövs ökade luftflöden och även kylan behöver ökas. Tillförs en stor mängd luft ovanifrån ökar risken för dragproblem vid axlar och nackar. Det beror på att det behövs mer luft för att få ner den rena, tempererade luften mot människorna i rummet och att människors varma kroppar motverkar den effekten.

InventiAirs ventilation tillför luften lågt i rummet, utanför vistelsezonen. Arbetar man utifrån fysikens lagar så blir det inget drag!

Tystare lösningar
Vi vet hur viktig en tyst arbetsmiljö är. Att få ventilation fullständigt ljudlös i alla delar av ett ventilationssystem är en utopi, men våra produkter – som sitter i ventilationens slutände –låter i sig själv inte. De bygger på vårt arbete med att utveckla tysta lösningar i form av strömlinjeformade luftöppningar och bra aerodynamik i dosorna. Vi har dessutom minimalt med rörliga delar, som skulle kunna påverka ljudnivån negativt.