Om vår forskning

Vetenskapligt förankrat

Norden – däribland Sverige – ligger långt fram när det gäller forskning inom olika ämnesområden kopplade till ventilation samt utveckling av delarna i ventilationssystemet. InventiAirs teknologi är ett resultat av svensk och internationell forskning och vi har ett nära samarbete med forskare och universitet världen över. Dagligen jobbar vi passionerat med att vidareutveckla vår teknologi, i syfte att förbättra inomhusklimatet och spara energi.


CFD-simulering i datormiljö.

 

Simuleringar

InventiAirs egen forskning och forskningssamarbeten berör främst hur luften strömmar kring oss människor i olika miljöer inomhus: större lokaler, enskilda rum och arbetsplatser. Syftet är att vara ledande inom ämnet ventilation i frågor som rör verkningsgrad, luftutbyte, kontamineringsspridning och så vidare. Sekundärt bedriver vi  forskning och utveckling kring klimatisering, reglering och optimering av  ventilation. Även mjuka värden – så kallade “upplevda värden” – är föremål för vår  forskning och utveckling.

 

Mätningar i laboratoriemiljö

Gävle HögskolaMätningar i labb-miljö (Högskolan i Gävle)

 

I tillägg till forskning på universitetsnivå, tillsammans med bland andra Högskolan i Gävle, har vi ett eget laboratorium och testcenter vid vårt huvudkontor i Stockholm. Kombinationen av tekniska resurser och en bred kompetensbas ger oss en unik forskningsplattform att stå på.

 

Referensprojekt

Den digitala utvecklingen, där InventiAir Digital, IA-D, ingår ger oss möjligheter att verifiera uppmätta resultat i labb-miljö. Verkliga värden på energi och inomhusklimat från olika sensorer, givare och inställningar från våra referensprojekt ligger till grund.

Mätningar från InventiAirs referensprojekt 

 

 

Covid 19-pandemin har belyst forskningsområdet ventilation och kontamineringar inomhus. Vi på InventiAir bedriver sedan tidigare forskning inom detta område och vår vision är att fortsätta bedriva forskning samt utveckla industriella samarbeten, för att utöka vår kunskap kring ventilationens påverkan och förmåga att transportera bort oönskat innehåll i luften. 

 

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor, förslag eller är allmänt nyfiken på hur InventiAir arbetar i frågor kring forskning och utveckling är du välkommen att kontakta InventiAirs vd Martin Sellö