Om vår forskning

Vetenskapligt förankrat

Norden – däribland Sverige – ligger långt fram när det gäller forskning inom olika ämnesområden kopplade till ventilation samt utveckling av delarna i ventilationssystemet. InventiAirs teknologi är ett resultat av svensk och internationell forskning och vi har ett nära samarbete med forskare och universitet världen över. Dagligen jobbar vi passionerat med att vidareutveckla vår teknologi, i syfte att förbättra inomhusklimatet och spara energi.

InventiAirs egen forskning och forskningssamarbeten berör främst hur luften strömmar kring oss människor i olika miljöer inomhus: lokaler, rum och arbetsplatser. Syftet med denna forskning är att vara ledande inom ämnet ventilation i frågor som rör verkningsgrad, luftutbyte, kontamineringsspridning och så vidare. Sekundärt bedrivs forskning och utveckling kring frågor som berör klimatisering, reglering och optimering inom ventilation. Även mjuka värden – så kallade “upplevda värden” – är föremål för vårt fokus inom forskning och utveckling.

I tillägg till universitetsforskning som sker i samarbete med Högskolan Gävle, har vi också ett eget laboratorium och testcenter i vårt huvudkontor i Stockholm. Kombinationen av tekniska resurser, sammanvävda med en bred kompetensbas, ger oss en unik forskningsplattform att stå på.

Den digitala utvecklingen, där IA-D ingår, ger oss möjligheter att verifiera uppmätta resultat i labb-miljö. Verkliga värden på energi och inomhusklimat från olika sensorer, givare och inställningar från våra referensprojekt ligger till grund.

Covid 19-pandemin har belyst forskningområdet ventilation och kontamineringar inomhus. Vi på InventiAir bedriver sedan tidigare forskning inom detta område och vår vision är att fortsätta bedriva forskning samt utveckla industriella samarbeten för att utöka vår kunskap kring ventilationens påverkan och förmåga att transportera bort oönskat innehåll i luften.

 

Gävle Högskola

Bilden ovan: Fullskale-test i Gävle Högskolas klimatlaboratorium

Bilden ovan: Mätningar utförda i InventiAirs egna klimatlaboratorium

Bilden ovan: Mätresultat tagna från InventiAirs egna verktyg för analys av värden från sensorer, givare och flöden.

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor, förslag eller är allmänt nyfiken på hur InventiAir arbetar i frågor kring forskning och utveckling är du välkommen att kontakta InventiAirs VD Martin Sellö

Taggar