Olika förutsättningar
ger olika behov

Oavsett lokaltyp skapar vår teknik ett unikt inomhusklimat

Audi Center, Kista
Lokaler

Ventilation av olika lokaler

InventiAirs teknik och lösningar kan installeras i många typer av lokaler, där förutsättningar och behov är olika. Oavsett lokaltyp skapar tekniken ett unikt inomhusklimat för oss människor, med renare luft att andas in och effektivare bortförsel av den använda luften!

Ett optimerat inomhusklimat kring oss människor gör oss inte bara friskare, det skapar också förutsättningar för att spara stora mängder energi. För fastighetsägare ger det nöjdare hyresgäster med mindre kostnader.

På dessa sidor har vi beskrivit våra erfarenheter från olika typer av lokaler och hur tekniken fungerar för oss människor i dessa miljöer.