Vårdlokaler får minskad smittspridning

InventiAirs teknik låter ventilationsdonens jetstrålar samverka så att luften stiger utmed människorna och leds ut i taknivå.

Ersta Sjukhus, Stockholm vårdlokaler
Vårdlokaler

Ventilation av vårdlokaler

Hälso- och sjukvården kännetecknas av en rad olika typer av vårdlokaler. Men de har en gemensam nämnare: många personer vistas i eller runt dem samtidigt under längre tid och några av dem är sjuka. Sammantaget utgör detta en stor smittorisk.

Därför är det mycket viktigt att lokaler som tillhör hälso- och sjukvården har ventilation med hög luftutbyteseffektivitet. Samtidigt ställs krav på komfort. En god och smittfri inomhusmiljö består av flera parametrar, där de flesta påverkar koncentrationsförmågan hos dem som arbetar i vårdlokalen eller vistas där över tid.

Ladda ner pdf om vårdlokaler

Renare luft ger lägre smittspridning. Med InventiAirs innovativa teknik samverkar ventilationsdonens jetstrålar så att luften stiger utmed människorna och leds ut i taknivå. Det betyder renare luft, lägre underhållskostnader och miljövinster.

Nyfiken på tekniken?

InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna vistas och den förorenade, varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionellt omblandande ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt.

• Lägre kyleffektbehov beroende på mindre rumsvolym att kyla för att uppnå rätt temperatur i vistelsezonen
• Stratifierad temperaturskiktning ger ökad kyleffekt med större temperaturdifferens både mellan tilluft och frånluft, samt mellan köldbärare och inducerad luft
• Lägre temperatur i vistelsezon med riktad kyleffekt och stratifierat inneklimat även vid samma medeltemperatur i lokalen
• Självförstärkande klimatlösning då högre belastning skapar en större skiktning vilket ger högre kylkapacitet
• Hög ventilationseffektivitet med riktad tilluft och kyleffekt, minskar både ventilationsbehov och energianvändning

Butik2

Bilden illustrerar ett av InventiAirs don med stratifierande ventilation