Hälsosamt kontor

Fastighetsägare sparar energi samtidigt som du mår bra på din arbetsplats

Skampålen, Gävle
kontor

En god luftmiljö är en viktig förutsättning

Vi tillbringar mer tid än någonsin inomhus; en miljö som ställer stora krav på luftkvaliteten och har en betydande roll för individens välbefinnande och prestationer. InventiAir ventilerar för ett hälsosamt kontor och med högre effektivitet än någon annan, så du mår bra på din arbetsplats och fastighetsägaren sparar energi och har nöjda hyresgäster.

En god luftmiljö på kontoret är en viktig förutsättning för människans hälsa, trivsel och prestationsförmåga. Det finns åtskilliga vetenskapliga undersökningar som påvisar att luftkvaliteten på en arbetsplats påverkar människans prestationer avsevärt. En ineffektiv ventilation av arbetsplatsen leder ofta till problem med luftvägarna, hög sjukfrånvaro, dålig komfort och därmed försämrad arbetsprestation. Eftersom prestationer och personalkostnader i en kontorsverksamhet hänger samman, blir inomhusluftens kvalitet av stor vikt även för arbetsgivaren och i allra högsta grad en ekonomisk fråga.

Läs merInventiAir ventilerar 10 000 m² kontorsyta i Vasakronans stolthet, Läppstiftet i Göteborg

En god ventilation är därför viktig för att effektivt kunna föra bort den förorenade/använda luften från människan och därmed förhindra att varm luft och partiklar sprids i rummet. Vid traditionell ventilation tillåts ej partiklarna och den varma luften att naturligt lämna vistelsezonen, då tilluften trycker okontrollerbart den tillbaka till människorna. Detta innebär också att en stor del av den använda luften återanvänds och ibland kortsluts.

InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska drivkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna och maskinerna finns – den förorenade och varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften.

Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionell omblandad ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt och så tydligt att det oftast går att känna skillnaden.

Att det moderna kontoret är dynamiskt och flexibilitet är av stor vikt för att enkelt kunna anpassa lokalen till nya förhållanden. InventiAir erbjuder en mängd olika luftdon och klimatapparater för kontor, som optimerar inneklimatet och sparar energi.

 

Referenser (urval) Produkt
NK-Huset (Stockholm) Longus
Kv Lammet (Stockholm) Longus
Sweco-huset (Gävle) Cumulus, Longus, TubusWall
Sandvik Coromant (Sandviken) Cumulus, TubusWall
Älvporten Läppstiftet (Göteborg) Longus, TubusRaw, MinMax
Rue de Rhone (Geneve) Cumulus
Klarna (Berlin) Longus, Cumulus
Alviks strand (Stockholm) Maximus

Ladda ner pdf om kontor
Kontor2