Vi ventilerar skolor och framtiden

InventiAirs teknik skapar hög luftkvalitet som ökar människans koncentrationsförmåga och produktivitet

Skapaskolan, Huddinge skolor och framtiden
Skolor

Ventilation av skolor och därmed också framtiden

Människan utför sina uppgifter sämre, om ventilationen är undermålig. Ett stort antal studier bekräftar detta. Liknande undersökningar bekräftar även, att hög luftkvalitet ökar människans koncentrationsförmåga och produktivitet. Att ventilera skolor innebär oftast en extra utmaning, då många personer vistas på en relativt liten yta. På en kontorsplats vistas vi på en rumsvolym om mer än 25 kubikmeter per person, medan i en skola är siffran så låg som 5 kubikmeter. Det är från dessa rumsvolymer vi hämtar luften som vi andas in.

Under en timme omsätter våra lungor ca 1500 liter luft vid stillasittande arbete. Denna luft tar vid utandning med sig kroppsegna partiklar, CO2 och fukt ut i rummet.

Läs merEn pilotstudie från Katrinelundsgymnasiet i Göteborg visar att Tubus är “bäst i test”

En del av dessa partiklar är bakterier och virus, vilka även kan vara hälsovådliga för andra människor i vår närhet, medan andra organiska luftföroreningar påverkar våra luktsinnen på ett negativt sätt. En hel del partiklar avges även till luften från vår hud och från våra kläder. Om dessa partiklar ostört fick följa med den varma, uppåt riktade konvektionsluften från människorna i rummet, så skulle de försvinna upp mot taket och därmed lämna rummet med frånluften.

Läs merVilka typer av lösningar och produkter från InventiAir passar din lokal

InventiAir-tekniken

InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna och maskinerna finns – den förorenade och varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionell omblandande ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt.

Skolor1

 

Referenser (urval) Produkt
Hagaströmsgården (Förskola) Profimax
Söders förskola (Förskola) Tubus
Ludvigsbergsskolan (Grundskola) Tubus
Solängsskolan (Grundskola) Tubus
Sörbyskolan (Grundskola) Tubus
Katrinelundsgymnasiet (Gymnasium) Tubus
Skapaskolan (Grundskola) TubusCeiling
Södertörns Högskola (Högskola) Tubus
Teknologiskt Institut (Utb. företag) Tubus

 

Ladda ner pdf om skolor
 

Konventionell omblandande ventilation

Vid traditionell ventilation får ej partiklarna och den varma luften lämna rummet naturligt. Då möter de istället nedåt riktad ventilationsluft, som okontrollerbart trycker ner dem till människorna igen. Det innebär att den använda luften kommer att återanvändas ytterligare.

Skolor

Deplacerande ventilation

Genom att föra in tilluften vid golvnivå, kan den förorenade luften från människor och andra värmekällor tillåtas att stiga till taknivå, för att sedan evakueras via frånluften. Ventilationsprincipen kallas för deplacerande ventilation.
Vid deplacerande ventilation förs tilluften in i rummet med relativt låg hastighet. Den låga hastigheten leder till att den samlade strömningskraften hos tilluften blir liten. I rum med många människor/stora värmelaster blir därför den samlade rörelsekraften hos rumsluften ofta större än strömningskraften hos tilluften. Då övergår därför den förväntade deplacerande funktionen lätt till okontrollerbar, omblandande ventilation.

Grundprincipen för deplacerande ventilation är också att tilluften måste vara undertempererad för att undvika omblandning. Eftersom luften tillförs rakt in i rummet, uppstår stora närzoner där människor inte kan vistas i, på grund av drag.