Butiker ventileras med personal och kunder i fokus

Luftkvalitet och temperatur är två viktiga faktorer för hur effektivt personalen arbetar samt vilken upplevelse kunden får.

Norröna, Stockholm Kungsgatan Tilluftsbaffel CoolPack butiker
Butiker

Ventilation av butiker

Många butikslokaler, har likt industri- och verkstadslokaler, omfattande stora öppna ytor samt högt till tak och kan därför vara svåra att ventilera på ett effektivt sätt. Antalet människor som vistas i lokalen, dvs värmelasterna och ventilationsbehovet, kan variera kraftigt mellan olika tidpunkter, vilket är ytterligare en orsak till att det ställs höga krav på ventilationssystemets flexibilitet, effektivitet samt luftkvalitet. Luftkvalitet och temperatur är två viktiga faktorer för hur effektivt personalen arbetar samt vilken butiksupplevelse kunden får. Detta har en direkt inverkan på hur länge kunden väljer att vistas i butiken samt hur motiverade de blir att fortsätta konsumera.

butiker

Bilden illustrerar omblandande ventilation i en butikslokal
Vid omblandande ventilation minskar ventilationseffektiviteten och kyleffekten avsevärt, då tilluften genom omblandning får låg vertikal drivkraft i relation till den stigande varma luften från internlasterna. En stor nackdel med omblandande ventilation är att den varma och förorenade luften inte kan stiga till den högt placerade frånluften och föras bort effektivt, istället beblandas partiklar, föroreningar och varm luft med den friska tilluften.

• Högt kyleffektbehov beroende på att hela rumsvolymen behöver kylas innan rätt temperatur erhålls i vistelsezonen
• Lägre tillgänglig kyleffekt med minskad temp diff. mellan tilluft och frånluft
• Hög temp i vistelsezon beroende på minskad direkt kyleffekt till vistelsezon och negativ temperaturgradient
• Sämre luftkvalitet i vistelsezon beroende på låg luftutbyteseffektivitet.

Läs merCoolPack skapar en frisk butiksupplevelse i Norrönas butik på Kungsgatan

InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna vistas och den förorenade, varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionellt omblandande ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt.

• Lägre kyleffektbehov beroende på mindre rumsvolym att kyla för att uppnå rätt temperatur i vistelsezonen
• Stratifierad temperaturskiktning ger ökad kyleffekt med större temperaturdifferens både mellan tilluft och frånluft, samt mellan köldbärare och inducerad luft
• Lägre temperatur i vistelsezon med riktad kyleffekt och stratifierat inneklimat även vid samma medeltemperatur i lokalen
• Självförstärkande klimatlösning då högre belastning skapar en större skiktning vilket ger högre kylkapacitet
• Hög ventilationseffektivitet med riktad tilluft och kyleffekt, minskar både ventilationsbehov och energianvändning

Butik2

Bilden illustrerar ett av InventiAirs don med stratifierande ventilation
InventiAir har under det senaste året fått förtroende att leverera lösningar och produkter till flertalet projekt hos välkända aktörer på marknaden. Dessa projekt har innefattat alltifrån befintliga lokaler med luftmiljöproblem till nya moderna anläggningar. Vi upplever ett starkt positivt gensvar där våra lösningar är installerade, vilket resulterar i att vi har fått fortsatt förtroende att leverera ventilation i världsklass.

CFD-mätningar av lokal med högt i tak

Alla värmekällor har en naturligt uppåtriktad konvektionsström. Strömningskraften i dessa konvektionsströmmar är i proportion mot värmekällans effekt. Det innebär att det finns en naturlig kraft att överskottsvärme och ”gammal” luft stiger uppåt. Traditionell ventilation motverkar och blandar runt den använda luften i lokalen.

CFD-simuleringarna visar på en tydlig skiktning av lufttemperaturen vid användandet av InventiAir-tekniken. Den varma och förorenade luften samlas i taknivå och kan lämna rummet ostört genom frånluften. Se referenser i tabellen nedan.

Butik3

InventiAir-tekniken (tv), Omblandande ventilation (th)
Rekommenderade produkter:
Impact
CoolPack
Tubus Raw

Referenser (urval) Produkt
Caroli Köpcenter (Malmö) Impact
Tesla Service Center Tubus Raw
Mulberry, Birger Jarlsgatan (Stockholm) Tubus C
North Face, Kungsgatan (Stockholm) CoolPack
Norröna, Kungsgatan (Stockholm) CoolPack
Celine, Birger Jarlsgatan (Stockholm) Tubus C
Bottega Veneta, Birger Jarlsgatan (Stockholm) Tubus C
Mall of Scandinavia (Stockholm) Maximus T

 

Ladda ner pdf om butiker