Industrier ställer höga ventilationskrav

Vi skapar en bra luftkvalitet och transporterar bort föroreningarna på ett effektivt sätt

Sandvik Innovation Center Tilluftsdon TubusWall industrier
Industrier

Ventilation av industrier

Industri- och verkstadslokaler kan, på grund av utrymmets stora volym och takhöjd, vara svåra att ventilera på ett effektivt sätt. Det ställs även extremt höga krav på ventilationen, då maskiner och material ofta avger partiklar och andra hälsofarliga ämnen, som kan vara skadliga för oss människor i en större mängd. Stora värmeöverskott från maskiner och tillverkning är också mycket vanligt.

För att skapa en bra luftkvalitet och på ett effektivt sätt transportera bort föroreningarna, är det viktigt att inte blanda om dessa i rummet (omblandad ventilation), innan de förs bort från lokalen (frånluft). Tillförs tilluften i taknivå försvåras en effektiv borttransport, då ventilationen trycker tillbaka föroreningarna. Det gäller i synnerhet om värme tillförs via tilluften.

Läs merUnder tre etapper har Sandvik Coromant expanderat sin verksamhet med bättre ventilation

InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna och maskinerna finns – den förorenade och varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionell omblandad ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt.

Industrier

InventiAir har under det senaste åren fått förtroende att leverera lösningar och produkter till flertalet projekt hos välkända aktörer på marknaden. Dessa projekt har innefattat alltifrån befintliga lokaler med luftmiljöproblem till nya moderna anläggningar. Vi upplever ett starkt positivt gensvar där våra lösningar är installerade, vilket resulterar i att vi har fått fortsatt förtroende att leverera ventilation i världsklass. Se referenser i tabellen nedan.

Referenser (urval) Typ av industri
Sandvik Innovations Center del 1 Prototypverkstad
Sandvik Innovations Center del 2 Applicationscenter R&D
Sandvik Innovations Center del 3 Produktivitetscenter
Sandvik Coromant Laboratorium
Westinghouse Tillverkning kärnbränsle
Tesla verkstad Verkstad Elbilar
Falu Ventilation Verkstad Ventilation
SKF Hofors Produktivitetscenter
Kungsprofiler (Köping) Produktion aluminiumgaller

 

Ladda ner pdf om industrier
Industrier1