Vi har över 900 referensprojekt installerade på mer än 1 000 000 kvm

Tubus, Cumulus & Cathedra

Sandvik Innovation Center

Under tre etapper har Sandvik Coromant expanderat sin verksamhet i Sandviken. Som världsledande leverantör av verktyg inom metallbearbetningsindustrin är verksamheten energikrävande och luftmiljön av stor vikt.

Det ställs extremt höga krav på ventilationen i industri- och verkstadslokaler, då tillverkningsprocessen ofta frigör partiklar och andra hälsofarliga ämnen som kan vara skadliga för oss människor i en större mängd” berättar Taghi Karimipanah, professor på Gävle universitet.

InventiAir kontaktades först med en ambition att lösa problematiken med det befintliga ventilationssystemet som skapade stora dragproblem i industrifastigheten. Den tidigare lösningen var av typen deplacerande teknik, en teknologi med stora luftflöden direkt in i vistelsezonen. Den tidigare lösningen fick konsekvenser då industriarbetarna började placera saker framför donen, för att minska draget. En annan nackdel med de tidigare deplacerande donen, är att de har en låg verkningsgrad vid uppvärmning.

I dessa typer av lokaler vill man gärna jobba med att tillföra luften med hög verkningsgrad” säger Petter Lundgren på InventiAir vars rekommendation föll på tilluftsdonet Tubus. För att säkerställa att tekniken inte skapade drag i vistelsezonen, genomfördes diverse tester tillsammans Sandvik med mycket goda resultat. Genom att tilluften fördelas effektivt i rummet nedre del, utan att blåsa direkt i vistelsezonen, skapas ett stratifierat inneklimat med hög ventilationseffektivitet och utan drag. Tubus kan användas både för att kyla och värma personerna i rummet.

Efter det första lyckade projektet, finns nu våra produkter installerade i Sandviks nya prototypverkstad, ett produktivitets- och applikationscenter, den nya reception samt ombyggnation av kontor och gymlokaler. I dessa lokaler finns våra produkter Tubus, Cumulus och Cathedra installerade.

Taggar
Inventiair AB

Sandvik

Produkter: Tubus, Cumulus, Cathedra
Antal enheter: ca 200 st
Fastighetsägare: Sandvik
Installerat år: 2014 – 2016
Lokaltyp: Industri, konferens, kontor, offentliga

KONTAKTA MIG
Petter Lundgren
+46 70 535 75 50
Kontaktformulär

Kontakt

Ventilation av industrier