Vad gör Cathedra unik?

 • Hur fungerar det?

  Patenterat galler som riktar luften 90° längs golv

  Aluminiumgallrets unika konstruktion medför att tilluften vinklas 90 grader längs gradängväggarna. Coandaeffekten ser till så att luften lägger sig som en tunn film längs vägg- eller golvytan, vilken effektivt når personerna i rummet. Traditionella don som blåser luften rakt ut i rummet skapar enkelt problem med kortslutning till frånluften.

  Cathedra är skyddad av flertalet patent- och patentansökningar samt mönsterskydd.

 • Hur fungerar det?

  Estetiskt tilltalande och enkel åtkomst

 • Hur fungerar det?

  Energibesparing vid uppvärmning

 • Hur fungerar det?

  Projektanpassningar

Ett urval av referensprojekt

Hur reglerara man luftnivån?

Cathedra är, förutom det gedigna aluminiumgallret, uppbyggd av en stålkonstruktion med dysor, som definierar det flöde som produkten ska avge. Flödet justeras genom att dysor pluggas. För att se hur många dysor som ska pluggas, se kapacitetdiagrammet i produktbladet eller under fliken ”Funktion”.

Hur fungerar Cathedra?

Cathedra är ett tilluftsdon/gradängdon som placeras vertikalt i väggar, nischer eller annan inredning. Cathedra används främst för att tillföra kyla, men kan självklart även användas för att tillföra värme.

Det patenterade aluminiumgallret, som är en ytterst viktig del av konstruktionen, gör att tilluften riktas 90 grader och lägger sig som en tunn film längs vägg- eller golvytan, istället för att blåsa rakt ut i rummet. I samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, kommer friskluft effektivt tillföras människorna och den förorenade luften transporteras till den övre delen av rummet där frånluften är placerad.

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet innebär en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat!

Hur fungerar Cathedra med övertempererad luft?

Cathedra sprider luftflödet tunt längs vägg- och golvytan och skapar vidhäftning (den s.k. Coanda-effekten), så den varma luften kommer ner i rummet och stannar kvar i vistelsezonen en längre tid. Lägre nivåer av koldioxid, partiklar och luftburna föroreningar i vistelsezonen med en stratifierad ventilationsprincip, leder till ökad ventilationseffektivitet och ett förbättrat inomhusklimat. Funktionen i konventionella don, som sprider luften rakt ut i rummet, ökar risken för kortslutning till frånluften och ger därmed en låg ventilationseffektivitet.

Placering av Cathedra

Cathedra är anpassad för infällt montage i golvgradänger eller trycklådor och kan användas i alla typer av anläggningar med trycksatta ventilationssystem. Donet monteras plant infällt i golvet eller horisontellt i trappsteg, vägg eller liknande.

Mått & anslutningar

StorlekK-faktorQ (l/s) 20 PaQ (l/s) 40 Pa
90 x 2501,928,612,1
90 x 4503,5215,722,3

Kapacitet- & injusteringsdiagram