Vad gör Cumulus unik?

 • Hur fungerar det?

  Stratifierande ventilationsprincip

  En skiktande ventilationsprincip medför stratifiering av lufttemperaturen, vars princip ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur. Det innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort från vistelsezonen, med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem.

 • Hur fungerar det?

  ”Hög kapacitet i liten paketering”

 • Hur fungerar det?

  Maximerar effekten vid olika driftfall

 • Hur fungerar det?

  Flexibel konstruktion och projektanpassning

 • Hur fungerar det?

  Cumulus ger god effekt även vid uppvärmning

Ett urval av referensprojekt

Vad är fördelen med en envägsblåsande baffel?

En envägsblåsande kylbaffel, skapar en stratifierande ventilationsprincip. En flervägsblåsande baffel sprider ut luften jämt och skapar en omblandande ventilationsprincip. Cumulus tillför luften där den som mest behövs, i vistelsezonen. Det ger möjlighet att reducera kylbehovet med 20-30% med bibehållet termiskt inneklimat (även verifierat av Högskolan i Gävle).

Det innebär att temperaturen i visteslsezonen kommer bli ca 1-2 grader lägre än vid ett traditionellt system.

Vanligaste frågan: Hur fungerar Cumulus när det inte finns tillgång till väggar, vid t.ex. öppna landskap?

Cumulus installeras normalt vid en vägg, men den kan även installeras i ett öppet landskap. Då prioriteras placering vid korridorsstråk eller längs fasadväggen i det öppna landskapet.

Vid placering längs fasad uppkommer flera fördelar. Vid solinstrålning (sommartid) kommer rutan att kylas ner, vilket minskar problem med varma ytor vid fönster. Även kallras kommer minska vintertid, då luften är varmare än fönstret.

Hur fungerar Cumulus?

Cumulus är utformad för att med hjälp av Coandaeffekten skapa en tunn vertikal luftström längs väggen och därmed se till att den klimateriserade luften effektivt når vistelsezonen. Genom samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, skapas ett energieffektivt inneklimat, där friskluften effektivt tillförs människorna i rummet, samtidigt som uppvärmd förorenad luft kan stiga i rummet och avlägsnas med frånluftssystemet. Detta ser inte bara till att bästa möjliga inneklimat skapas, utan kräver även mindre resurser jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationssystem.

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat.

Läs merGävle Högskola testar Cumulus mot konventionella omblandande tilluftsbafflar

Placering av Cumulus

Cumulus placeras i tak samt undertak och kan med fördel installeras i bakkant/korridorsvägg, mellanvägg eller fasadvägg. På grund av sin lilla storlek är den enkel att hantera och installera. Cumulus är en envägsblåsande baffel och använder främst väggen för att föra ner luften till vistelsezonen, därför fungerar baffeln som bäst när den installeras med en närliggande vägg och kan då skapa ett stratifierat inneklimat med hög luftutbyteseffektivitet.

Cumulus kan även användas i storrumsmiljö och öppna landskap samt med lite fantasi kan Cumulus också fungera som en tvåvägsblåsande baffel, genom att två bafflar placeras bredvid varandra. När Cumulus inte placeras i anslutning till en vägg, fungerar den likt en traditionell baffel (omblandande), men har en extremt hög kapacitet jämfört med liknande bafflar i samma storleksklass.

Generellt så finns det inga begränsningar, utan Cumulus kan användas överallt där man traditionellt använder vattenburen kyla.

Vad händer om jag placerar en byrå eller tavla på väggen där luften ska vandra?

Luftens effektivitet kommer inte att påverkas, men större föremål kan påverka närzonerna. Viktigt att inte glömma bort, är att detta är ett problem även för traditionella omblandande system.

En tavla påverkar inte luftens spridning nämnvärt, däremot rekommenderar vi att större föremål placeras några centimeter från väggen för att baffeln ska få maximal funktion. Det värsta som kan hända är att vi får samma effektivitet som i ett omblandande system.

Mått & anslutningar

ProduktnamnHöjdLängd (L)BreddAnsl. vattenAnsl. luftK-faktor
Cumulus 12002001192293121002,2
Cumulus X 12002001192293121004,3
Cumulus 18002001792293121003,5
Cumulus X 18002001792293121006,5

Kapacitet- & injusteringsdiagram Cumulus

Kapacitet- & injusteringsdiagram Cumulus X (extra luft)