Effektivt, ljudlöst och dragfritt – så ventilerar vi bostäder

Hög kvalitet på inomhusluften borde vara en självklarhet

Bostadsdon Edge
Bostäder

Ventilation av bostäder

Vi vistas ca 90 % av våra liv inomhus och hög kvalitet på inomhusluften borde därför vara en självklarhet. Att ventilera effektivt, ljudlöst och dragfritt är essentiellt för ett effektivt inneklimat, samtidigt som kvalitet och design ligger oss varmt om hjärtat.

I takt med att vi bygger tätare bostäder, med ökade krav på energieffektivisering, ökar också kraven på ventilationssystemen. Fler och fler bostadshus byggs med energieffektiva FTX-system med hög återvinningsgrad. Det innebär att det i många fall räcker med lite tillsatsvärme i ventilationssystemet för att klara det totala värmebehovet. När man söker energieffektiva ventilationslösningar, så glömmer man ofta bort en stor effektiviseringspotential som uppnås genom att öka ventilationseffektiviteten i vår innemiljö. På så sätt sparar man på de resurser som krävs för att skapa ett bra inneklimat, samtidigt som man säkerställer en hög kvalitet på inomhusluften. Här finns stora variationer mellan olika produkter och system. InventiAir ser alltid till att luften tillförs människan på ett så effektivt sätt som möjligt. Det gäller oavsett om luften är varm eller kall.

Läs merSkanska installerar Home i 167 lägenheter

Om uppvärmning sker genom tilluften är det extra viktigt att ta hänsyn till några enkla riktlinjer om hur systemen och energiförbrukningen kan optimeras.
• Tänk på placering och val av tilluftsdon, så att den varma, lättare friskluften inte stannar uppe vid taket.
• Olika hyresgäster har olika behov, varav lokala justeringar av tilluftstemperatur kan vara nödvändig.

Vi på InventiAir har blivit specialister på att konstruera och utveckla slutprodukter till bostäder. Det har resulterat i att vi har fått förtroendet att leverera lösningar och produkter till projekt innefattandes alltfrån lägenhetskomplex och till enstaka unika villor. Varje projekt har olika utmaningar och förutsättningar, vilket har resulterat i en bred produktportfölj från enkla tilluftsdon till välutvecklade klimatprodukter med luft, värme ch kyla. Flertalet av våra kundanpassade lösningar ingår idag i vårt standardsortiment.

Bostader

Golvdonet Home

InventiAirs tilluftsdon Home har framgångsrikt installerats i flertalet bostadshus av olika typ, såsom passivhus, villor och flerbostadshus. Home uppfyller samtliga ventilationstekniska krav på effektiv ventilation, dragfrihet, rensbarhet och injustering, samt att det är ett mycket stilfullt och diskret tilluftsdon i högsta kvalitet. Tilluftsgallret är robust och tillverkade av formsprutade aluminiumprofiler med en unik funktion att tillföra luften in i rummet.

Home monteras normalt i träbjälklag eller gjuts in i betongbjälklag, men kan också monteras i tak eller vägg. Se referenser i tabellen nedan.

Referenser (urval) Produkt
Muddus (Norra Djurgårdsstaden) Home
Kajen 5 (Norra Djurgårdsstaden) Home
Västermalms Atrium (Kungsholmen) Home
Villa Värmdö passivhus (Värmdö) Home
Privat bostad (Paris) Home
BRF Kumminen 2 (Örebro) Home
Balkonghusen (Norra Djurgårdsstaden) Home
Kv Brofästet (Stockholm) Edge

 

Ladda ner pdf om bostäder