SMITTSPRIDNINGEN

Är du RÄDD för att BLI SJUK?

Smittspridningen

Effektiv ventilation förebygger luftburen smitta!

Men hur effektiv är egentligen ventilationen kring våra arbetsplatser? Och vart tar luften från dina kollegor vägen? Våra produkter ser till att utandningsluften från personer i din omgivning ventileras bort från dig. 

 

Läs merVentilation förebygger luftburen smitta (källa: Svensk Ventilation)

Läs merForskningsrapport kring COVID-19 och smittspridning

 

För att få ytterligare svar och kunskap om vart utandningsluften tar vägen på ett kontor har InventiAir utfört mängder av säkerställda laboratoriemätningar och CFD-simuleringar (tillsammans med Högskolan i Gävle).

Ladda ned och läs den fördjupade rapporten här: CRE Fördjupning (pdf)

Sammanfattning av resultaten från olika mätningar/simuleringar med omblandande ventilation:

  • Utandningsluften spred sig relativt jämt ut i hela rummets volym.
  • Den uppmätta koncentrationen vid respektive arbetsplats kan variera beroende på positionen i rummet.
  • Vid några av arbetsplatserna (3,5 och 6) var den uppmätta mängden av utandningsluften högre än rummets genomsnitt. Vid dessa arbetsplatser fungerade alltså ventilationen med omvänd funktion, den spred ut kontaminerade luften istället för att ventilera bort den.

Sammanfattning från olika mätningar med InventiAirs produkter 

  • Koncentrationen av utandningsluften var betydligt lägre kring samtliga arbetsplatser. Endast 1/3 av koncentrationen uppmättes i genomsnitt, jämfört med den omblandande, konventionella ventilationen.
  • Det innebär att InventiAirs sätt att ventilera arbetsplatserna var tre gånger effektivare när det gällde att föra bort den kontaminerade utandningsluften.
  • En högre koncentration av utandningsluften fanns istället i andra delar av rummet, där inga personer vistades, såsom i taknivå.

FilmVi på InventiAir förklarar och utvecklar resultaten från mätningarna 

Film… Eller en betydligt enklare förklaring från oss 

_______________________________________________________________________________________________

Slutsats: Mätningarna bekräftar att ett högre luftflöde minskar andelen kontaminationer i lokalen. De konstaterar också att risken att andas in kontaminerad och förorenad luft kan minskas ytterligare med en optimerad distribution av luften i lokalen.
_______________________________________________________________________________________________

Den europeiska branschorganisationen REHVA och Svensk Ventilation understryker vikten av effektiv ventilation. Något vi ställer oss helt bakom. Vi vill dock framhäva att ventilationens effektivitet kan variera, vilket påvisas  genom resultaten ovan.

Läs mer När du flyger – hur sprids luften i kabinen?  (TED Talk)

Förklaringen till varför resultaten skiljer sig åt:

  • Optimerad luftdistribution av ny, ren tilluft
  • Lägre grad av den använda, gamla luften återförs
  • Ventilationen samverkar med de naturliga luftströmmarna från värmekällorna i rummet

Visualiseringar av hur kontaminationer sprids i ett rum. Den vänstra bilden visar ett scenario med omblandande teknik (orange) och den högra luftdistribution med InventiAirs  teknik och produkter (blått). Här förs kontaminationerna  bort från arbetsplatserna istället för att spridas ut mot arbetsplatsen bredvid (blått).

___________________________________________________________________________________________

”För oss på InventiAir är det en självklarhet att föroreningar och kontaminationer inte ska få hjälp av ventilationen att spridas runt i olika typer av lokaler, oavsett vilket krav på renhet lokalerna har. Konventionell ventilation har som strategi att ”omblanda” den nya luften med den gamla, så att en form av ”utspädningseffekt” av kontamineringar och föroreningar sker. Det är långt ifrån optimalt ur energisynpunkt och det är definitivt inte optimalt ur ett hälsoperspektiv! – Martin Sellö, grundare och vd för InventiAir

___________________________________________________________________________________________