Luftens kvalitet

Vill du ANDAS in REN LUFT?

Luftens kvalitet

Renare luft på ett naturligt sätt!

Eftersom varm luft stiger skapas en naturlig uppåtstigande luftström kring oss.  Då ersätts samtidigt den gamla, varmare luften med ren och frisk luft underifrån. Effekten blir då att vi får ren luft där vi vistas och den använda luften trycks upp mot taket och lämnar rummet. Så enkelt fungerar InventiAirs ventilation till skillnad från konventionell omblandad ventilation, som har samma kvalitet på luften överallt i rummet. 

InventiAir
Med skiktning av luften – eller stratifierande ventilation – blir luftutbyteseffektiviteten hög. Luftens kvalité blir helt enkelt bättre än med omblandande ventilationstekniker och det behövs dessutom mindre mängd tilluft. Det ger i sin tur energibesparingar. InventiAir tillför den rena, friska luften på ett sätt som gör att den hamnar där den behövs – nära människorna i rummet. Människor i sig själva är värmekällor och termodynamikens lagar ser till att den tempererade tilluften stiger längs med människornas kroppar och sedan fortsätter att stiga för att föras ut och bort i taknivå. Ren och frisk luft att andas in – förbrukad och kontaminerad luft bort!

Omblandande
Med omblandande teknik blir luftens kvalité jämnt över halvbra, eller i värsta fall dålig. Rumsluften skiktas inte utan blandas runt. Luftens kvalité i rummet påverkas alltid av det luftflöde som tillförs. Ett större flöde ger större utspädning av både den nya och den gamla luften.

Kortslutning
I värsta fall uppstår “kortslutning”
mellan till- och frånluften, om den rena tilluften tas in i taknivå samtidigt som den förbrukade luften förs ut i samma nivå. Då fyller inte ventilationen sin funktion, inte ens halvbra.

 

Filmen visar skiktning av CO2 över tid, uppmätt i InventiAirs laboratorium.

 

Faktorer som påverkar graden av skiktning
Takhöjd, värmelaster och luftflöden, antalet tilluftsdon, typ av verksamhet, placering av givare, var man mäter, möblering, antal personer i lokalen är faktorer som kan påverka graden av skiktning.

I vårt projekteringsverktyg PROJ kan du simulera olika scenarier av CO2-skiktning.

https://www.youtube.com/watch?v=Ox2_r1HdByo