Energibesparingar

Det är lättare än du tror.

Vår idé är att använd luft i minsta möjliga mån ska blandas med den rena och tempererade luften. Vid konventionell (omblandande) luftströmning blandas den använda och varma luften runt in i den rena och tempererade luften. Det skapar inte bara ett sämre inneklimat för oss människor, det är energimässigt och ekonomiskt osmart!

InventiAirs produkter och lösningar kan appliceras på befintliga energibesparande system och lösningar. Det innebär att du alltid kan spara ytterligare energi i en fastighet, även om den är driftoptimerad idag. Oftast brukar man spara energi genom en energieffektiv centralfläkt, ett optimerat kanalsystem och rätt inställt styrning. InventiAir skapar möjlighet att spara energi även i sista delen av systemet, i rummet, där människan finns.

Hur mycket energi kan InventiAirs lösningar spara? Som animeringen och diagrammen, så sparar vår teknik mellan 25-30% eller omräknat i reducering av fläktens energiförbrukning är siffran 50-65%. Resultaten av energibesparingarna är framräknade i jämförelse mot konventionellt omblandande ventilation, där mätvärden för inneklimatet och komforten i rummet satt lika mellan systemen.

______________________________________________________________________________________________

“Den unika luftströmningen från InventiAirs produkter skapar en skiktning eller stratifiering av temperaturen i luften, så att en högre effekt kan transporteras bort från rummet.”

______________________________________________________________________________________________

Hur är det möjligt?

  • Temperaturen i rummet blir skiktad, med lägre temperatur kring människan i vistelsezonen och högre temperatur i taket.
  • Luften hänger på den naturliga luftströmmen från oss människor och åker ”snålskjuts” på redan befintliga strömmar.
  • Ett luftflöde som vandrat längs väggar och golv är mer koncentrerat/sammanhängande än vid konventionell ventilation.
  • Luftutbyteseffektiviteten (verkningsgraden) i rummet kan nå upp till 80 %, jämfört med traditionell omblandad ventilation, som normalt har värden kring 30-40 %.
  • Risken för kortslutning mellan till- och frånluft försvinner, vilket ofta är fallet för omblandad ventilation när till- och frånluftsdon installeras nära varandra.

 ______________________________________________________________________________________________

Läs merFasadapparaten Longus – lägre tryck, högre effekt och renare luft

Vi har även hjälp flertalet fastighetsägare att öka kapaciteten i fastighetens ventilationssystem. Hur är det möjligt? InventiAir behöver ca 25-30% mindre luftmängd mot konventionell ventilation. Det innebär i praktiken att vi kan höja kapaciteten med 30-40% i systemet om det är underdimensionerat. Det innebär ger inte bara lägre energikostnader, det innebär lägre investeringskostnader och nöjdare hyresgäster.

______________________________________________________________________________________________

Vi kan öka effektiviteten i det befintliga systemet, utan att behöva öka kapaciteten!

______________________________________________________________________________________________

Är du intresserad av att höra hur vi sparat energi och kostnader åt våra slutkunder, fastighetsägarna.
Kontakta Martin Sellö på InventiAir för ett förutsättningslöst möte.

Taggar